Aktivní účastník

Registrace AKTIVNÍ účasti je otevřena do 30. 6. 2024.

Vyzvaní řečníci musí vždy zadat heslo, které získali od vedoucích bloků.

Možnost úpravy abstraktu: do 1. 8. 2024
(bez možnosti vložení nového příspěvku)

Termín vložení přijatých posterů v elektronické podobě: do 30. 9. 2024

 

O přijetí/nepřijetí příspěvku Vás budeme informovat nejpozději do 31. 8. 2024.

DSC_0443

Jednací jazyky:

  • čeština

  • slovenština

  • angličtina (bez simultánního tlumočení)Jak postupovat při přípravě a vkládání příspěvku

DSC00705

Upozornění

Letošní rok budou postery prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách.
Pokyny pro odevzdání prezentací

PowerPointové prezentace je nutné odevzdat technické obsluze ve „Slide room“ nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, ve kterém je přednáška zařazena. Přednášející (zejména v prvních ranních blocích) také mohou svou prezentaci vložit přímo do registračního systému, a to nejpozději do 16. 10. 2024. Není možné odevzdávat prezentace technikovi přímo v sále. Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout. Ve „Slide room“ je možné prezentaci také upravit. Slide room se nachází v 1. patře v salonku S6. Pokud mají přednášející mají zájem o možnost hlasování přímo v sále během přednášky, je třeba zaslat tento požadavek do 16. 10. 2024 na [obfuscate_1_|97|102|92|58|105|110|108|38|93|118]


Loading...