Aktivní účastník

Registrace k aktivní účasti  otevřena  od
2. 5. do 14. 7.  2023.

 

Termín vložení příspěvků: do 14. 7. 2023

Možnost úpravy abstraktu: do 1. 8. 2023
(bez možnosti vložení nového příspěvku)

Termín vložení posterů v elektronické podobě: 
do 1. 10. 2023

 

O přijetí/nepřijetí příspěvku Vás budeme informovat nejpozději do 31. 8. 2023.

DSC_0443

Jednací jazyky:

  • čeština

  • slovenština

  • angličtina (bez simultánního tlumočení)Jak postupovat při přípravě a vkládání příspěvku

DSC00705

Upozornění

Letošní rok budou postery prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách.
Pokyny pro odevzdání prezentací

PowerPointové prezentace je nutné odevzdat technické obsluze ve „Slide room“ nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, ve kterém je přednáška zařazena. Přednášející (zejména v prvních ranních blocích) také mohou svou prezentaci vložit přímo do registračního systému, a to nejpozději do 27. 10. 2023. Není možné odevzdávat prezentace technikovi přímo v sále. Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout. Ve „Slide room“ je možné prezentaci také upravit. Slide room se nachází v 1. patře v salonku S6. Pokud mají přednášející mají zájem o možnost hlasování přímo v sále během přednášky, je třeba zaslat tento požadavek do 27. 10. 2023 na [obfuscate_1_|97|102|95|63|109|110|108|41|98|122]


Loading...