Poplatky na konferenci

Každý z účastníků musí mít řádně uhrazen registrační poplatek, jinak nebude vpuštěn na konferenci. 

Na místě lze hradit poplatky kartou nebo v hotovosti.

Na místě nevystavujeme faktury pro platby po akci, nutná úhrada na místě.

 


Ceny jednotlivých kategorií pro celou dobu konference pro rok 2024

Kategorie Cena při platbě do 5. 10. Cena při platbě na místě
KategorieLékař Cena při platbě do 5. 10.2500,- Kč Cena při platbě na místě3000,- Kč
KategorieLékař ve specializační přípravě Cena při platbě do 5. 10.1800,- Kč Cena při platbě na místě2200,- Kč
KategoriePraktický lékař Cena při platbě do 5. 10.400,- Kč Cena při platbě na místě600,- Kč
KategorieNelékařský zdravotnický pracovník Cena při platbě do 5. 10.800,- Kč Cena při platbě na místě1000,- Kč
KategorieLaboratorní pracovník Cena při platbě do 5. 10.800,- Kč Cena při platbě na místě1000,- Kč
KategorieStudenti středních a vysokých škol Cena při platbě do 5. 10.0,- Kč Cena při platbě na místě300,- Kč
KategoriePracovník ve výzkumu Cena při platbě do 5. 10.800,- Kč Cena při platbě na místě1000,- Kč
KategorieKlinický psycholog Cena při platbě do 5. 10.800,- Kč Cena při platbě na místě1000,- Kč
KategorieFarmaceut Cena při platbě do 5. 10.800,- Kč Cena při platbě na místě1000,- Kč
KategorieOstatní odborní pracovníci Cena při platbě do 5. 10.1500,- Kč Cena při platbě na místě2000,- Kč
KategorieVyzvaný přednášející ** Cena při platbě do 5. 10.0,- Kč Cena při platbě na místě0,- Kč
KategorieNovinář Cena při platbě do 5. 10.0,- Kč Cena při platbě na místě300,- Kč
KategorieVystavovatel Cena při platbě do 5. 10.1800,- Kč Cena při platbě na místě2500,- Kč
KategorieKonference Glio Meeting *** Cena při platbě do 5. 10.400,- Kč Cena při platbě na místě600,- Kč
KategorieKonference PharmAround *** Cena při platbě do 5. 10.400,- Kč Cena při platbě na místě600,- Kč
KategorieČlen pacientské organizace Cena při platbě do 5. 10.0,- Kč Cena při platbě na místě300,- Kč

 

** při registraci v této kategorii je vyžadován kód, který jste získali od pracovníků programového výboru (vedoucího Edukačního bloku);

*** registrace na konferenci Glio Meeting, PharmAround, sekce Praktický lékař platná pouze v den konání, nevztahuje se na další dny konference;


Možnost jednodenního vstupu pro vybrané kategorie pro rok 2024*

Kategorie Cena při platbě do 5. 10. Cena při platbě na místě
KategorieLékař Cena při platbě do 5. 10.1000,- Kč Cena při platbě na místě1500,- Kč
KategorieOstatní Cena při platbě do 5. 10.900,- Kč Cena při platbě na místě1100,- Kč

* V případě zakoupení jednodenního vstupného ztrácíte možnost získání kreditů ČLK. Účastníci, kteří si zakoupí jednodenní vstup, obdrží pouze potvrzení o účasti na konferenci.

 

 

Číslo účtu   40002-87535621/0710

Pro úhrady ze zahraničí:

IBAN:    CZ3007100400020087535621
SWIFT (IBAN):    CNBACZPP

Bank transfer costs:
If paying by bank transfer you must ensure that the full amount of the invoice is transferred to Masaryk Memorial Cancer Institute. Any bank fees should be at customer's expense as any under-payment of the invoice will have to be paid up. 

Náklady spojené s bankovním transferem: 
Při placení bankovním transferem se musíte ujistit, že celá fakturovaná suma bude převedena na MOÚ. Jakékoliv bankovní poplatky by měly být na náklady zákazníka / klienta, každý nedoplatek faktury bude muset být doplacen. 

STORNO POPLATKY

Zrušení již zaplacené registrace a s ní souvisejících dalších poplatků (stravné, společenský večer), nahlaste na e-mail [obfuscate_1_|97|102|92|55|106|110|108|38|90|119]. Z hlediska poplatků, bude při zrušení registrace do 5. 10. 2024 účtován storno poplatek 50 % z registrace a stravného, částka za společenský večer se vrací celá. Po uvedeném termínu je storno poplatek 100 % částky z registrace a dalších poplatků (tj. včetně stravného a společenského večera).


Další informace

Praktický lékař:

Program pro praktické lékaře je pouze ve středu.
Poplatek je tedy pouze za jeden den konference.

 

Studenti středních a vysokých škol:

Platí pro studenty do 26 let.

Vyzvaný přednášející:

Přednášejte na konferenci a získejte vstup zdarma. Kód pro volný vstup získáte u organizatorů akce nebo u vedoucího bloku.

Novinář:

Novináři jsou povinni se akreditovat u tiskové mluvčí MOÚ. 

E [obfuscate_1_|106|99|89|105|94|45|97|97|105|104|110|109|107|98|94|63|100|103|108|43|98|113]

Konference PharmAround a Glio Meeting:

Program pro výše uvedené konference je pouze ve středu.
Poplatek je tedy pouze za jeden den konference.


Stravné


 

 

cena za online registraci do 5.10.

cena na místě

obědy čtvrtek

250 Kč

280 Kč

obědy pátek

250 Kč

280 Kč

 

Obědy: možnost výběru ze tří nabídek (KLASIKA, VEG, BLP)

 


Doprovodný program

Cena při platbě do 5. 10. Cena při platbě na místě
Společenský večer Cena při platbě do 5. 10.800,- Kč Cena při platbě na místě1000,- Kč

Loading...