Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Děkujeme všem účastníkům za účast na 43. Brněnských onkologických dnů a 33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Přihlášeno bylo rekordních 2 047 odborníků, kteří prezentovali v 65 blocích 388 příspěvků, z toho 277 formou ústních sdělení, a dále formou posterů, kterých bylo celkem 84.

Příští BOD se uskuteční od 22. do 24. 4. 2020.

 

ZEH_0440.jpg

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda programového výboru BOD

 

ZEH_0329.jpg

PhDr. Jana Kocourková, MBA

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Dr Kozakova 2.jpg

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

náměstkyně ředitele pro lékárenskou péči

předsedkyně organizačního výboru BOD

 

Zaloudik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu