Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční ve dnech 27. – 29. dubna 2016 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Bude pro nás velkou ctí, příjmete-li toto pozvání právě v roce, kdy obě konference slaví svá významná výročí.

 

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP. V letošním programu BOD je připraveno 14 edukačních seminářů,  13 bloků pro prezentaci volných sdělení, expertní indikační komise a posterová sekce. Hlavními tématy edukačních seminářů budou: časná diagnostika a screening nádorů, pozdní následky onkologické léčby, karcinom plic, karcinomu prsu, integrativní medicína, imunoonkologie, paliativní péče v době cílené léčby, gerontoonkologie, primární nádory jater, ovariální karcinom, kolorektálním karcinom, karcinom žaludku, metastatické postižení skeletu, uroonkologie.   

 

V rámci doprovodného odborného programu se dále uskuteční seminář „Limity a možnosti spolupráce lékařů a farmaceutického průmyslu“, pořádaný ve spolupráci s AIFP, ESO Academy for Young Oncologists, Glio Meeting 2016, PharmAround konference a řada workshopů, satelitních sympozií a setkání pracovních skupin a výborů.

 

Odborný program Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude věnován malignímu melanomu, nádorům slinivky a psychosociální podpoře zdravotníků. Vzdělávací část pro praktické lékaře se opět zaměří na problematiku onkologické prevence a řešení komplikací protinádorové léčby.

 

V průběhu tří dnů bude prezentováno celkem 375 příspěvků, z toho 310 formou přednášek. Jedenáct z nich od zahraničních hostů.

 

Registrace na konferenci bude možná na místě. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi při příležitosti Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky!

 

Organizační výbor BOD a KNZPPřehled programu