Registrace PASIVNÍ účasti na Brněnské onkologické dny
od 3. 4. 2023 do 17. 10. 2023

Přejít k registraci

 

Registrace AKTIVNÍ účasti byla ukončena k 14. 7.,

v případě dotazů nás kontaktujte přes e-mail [obfuscate_1_|97|102|94|61|107|110|108|40|96|120].

Také letos jsme pro vás připravili bohatý program s účastí zahraničních expertů.

Zjistěte, kdo bude prezentovat své příspěvky na BOD 2023


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom vás jménem Masarykova onkologického ústavu a organizačního výboru pozvali k účasti na 47. ročníku Brněnských onkologických dnů a 37. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 1.–3. listopadu 2023 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

V loňském roce se BOD zúčastnilo bezmála 2 000 účastníků, z nichž téměř 400 prezentovalo výsledky své odborné či vědecké činnosti. Loni jsme také přivítali rekordní počet zahraničních odborníků a zaznamenali přátelské interakce a nápady na společné projekty, na což bychom chtěli navázat i v roce letošním.

Brněnské onkologické dny jsou místem setkávání nejen lékařské veřejnosti, ale jsou také jednou ze stěžejních konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky a profesionály v oboru laboratorní medicíny. Ze stálic programu také nesmíme zapomenout na onkologickou problematiku určenou praktickým lékařům a neonkologům, novinkou letošního programu je pak samostatná sekce věnovaná psychologickým aspektům péče o onkologické pacienty.

Kromě edukačních sympozií zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii, cílenou terapii, onkochirurgii a paliativní péči nabídneme v letošním roce i speciální bloky věnované problematice precizní onkologie, činnosti molekulárního tumor boardu či sekci věnovanou specifikám mladých nemocných a léčbě nádorů starších pacientů.

Věříme, že se vám bude líbit nový formát tradičních bloků a budete inspirováni novinkami nejen z diagnostiky a léčby, ale i vědy a výzkumu.


Pro účastníky konference

Registrace pasivní účasti je stále spuštěná. Letošní ročník konference se uskuteční od 1. do 3. listopadu 2023.

 

 

BOD 2023 se uskuteční
v termínu 1.–3. 11. 2023.

foto 5

Aktivní účast na konferenci

Zapojit se do programu konference se můžete i aktivně formou přednášky či posteru.


foto 6

Pasivní účast na konferenci

Vzdělávejte se, rozšiřujte své obzory a zjistěte, co je nového v tuzemské i světové onkologii.foto 5

Brno Oncology Days

International Brno Oncology Day je část programu Brněnských onkologických dnů. iBOD nabízí přednášky zahraničních řečníků. Celá sekce iBOD se koná v anglickém jazyce.
 

International Brno Oncology Day is part of the Brno Oncology Days conference programme. iBOD offers lectures by international speakers. The entire iBOD section is held in the English language.

 


TERMÍNY KONFERENCE BOD 

23.–25. 10. 2024
22.–24. 10. 2025

Loading...