Partner

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali na XLIV. Brněnské onkologické dny, které se uskuteční 22. až 24. dubna 2020 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

V letošním roce BOD navštívilo více než 2 000 účastníků a věříme v úspěch i následujícího ročníku.

 

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD. V roce 2020 bude setkání obohaceno o více edukačních bloků s důrazem na stěžejní význam multidisciplinární spolupráce. Vedle tradičních sekcí, jako je problematika karcinomu prsu, nádorů zažívacího traktu, nádorů plic, imunoonkologie, uroonkologických a gynekologických nádorů, budou nově k dispozici edukační bloky o neuroendokrinních a endokrinních nádorech, nádorech hlavy a krku a gerontoonkologii. Již tradičně zařazujeme blok precizní medicíny, nedílnou součástí je pak sekce pro praktické lékaře. I v roce 2020 jsou vítána volná sdělení z vědy, výzkumu i klinické praxe a svou sekci budou nadále zaujímat mladí onkologové.

Paralelním programovým pilířem je tradičně Konference nelékařských zdravotnických pracovníků a konference Laboratorní diagnostika v onkologii.

Problematika klinické farmacie bude v roce 2020 probírat imunoterapii z pohledu klinického farmaceuta, komplementárně pokračujeme v programu PharmAround a ve stejný den se uskuteční další GlioMeeting.

Celý BOD je doplněn řadou workshopů, například workshopem na téma radioterapie, cévních vstupů, nutriční problematiky a sarkopenie, dále gastroenterologicko-endoskopického workshopu, konference také nabízí možnosti setkání kooperativních a pracovních skupin a samozřejmě bude odborný program doplněn řadou plánovaných satelitních sympozií.

V roce 2020 navíc MOU slaví 85. výročí svého založení, a proto jsme připravili i slavnostní zahájení, při němž bychom si chtěli společně s vámi toto výročí připomenout.

 

 

Přejeme konferencím úspěch a těšíme se na vaši účast!

 

 

IGO_3137.JPG

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

ředitel MOÚ

 

_ZEH1897 kopie.png

PhDr. Jana Kocourková, MBA

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Kozáková, Šárka, PharmDr., MBA.png

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

předsedkyně organizačního výboru BOD

 

 

 

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

předsedkyně programového výboru BOD