Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLIII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 10. až 12. dubna 2019 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

 

Přejeme konferencím úspěch a těšíme se na vaši účast!

 

 

ZEH_0440.jpg

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda organizačního a programového výboru BOD

 

ZEH_0329.jpg

PhDr. Jana Kocourková, MBA

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Zaloudik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu