Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLIII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 10. až 12. dubna 2019 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

Bude pro nás velkou ctí, přijmete-li toto pozvání právě v roce, kdy Česká onkologická společnost ČLS JEP slaví své významné výročí, a to 50 let od svého založení. Ve spolupráci s výborem ČOS ČLS JEP připravujeme proto i výjimečné slavnostní zahájení, při kterém bychom si chtěli uvedené výročí společně připomenout.

 

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. V loňském roce konference navštívilo 1872 účastníků a prezentováno bylo 364 příspěvků, z toho 270 formou ústních sdělení. Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP a vaše přednášky a postery k ní významně přispívají. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i v letošním roce a již nyní se na vaše příspěvky těšíme. Připomínáme, že registrace k aktivní účasti a zasílání abstrakt jsou možné jen elektronicky, a to prostřednictvím těchto internetových stránek, do 1.3.2019.

 

V odborném programu BOD naleznete, kromě tradičních sekcí zaměřených na karcinomu prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii a paliativní péči, i speciální bloky věnované problematice nádorů jater a pankreatu, testikulárním nádorům, robotické onkochirurgii, precizní onkologii, hereditárním nádorovým syndromům a využití radiofarmak v diagnostice a léčbě solidních nádorů. Hlavním tématem odborného programu KNZP bude problematika prevence a přístupu k lékovým a dalším závislostem, intenzivní péče v onkologii, zhodnocení vybraných metod alternativní medicíny a psychosociální podpora zdravotníků.  

 

V rámci doprovodného odborného programu se uskuteční Glio Meeting 2019, seminář PharmAround, konference „Laboratorní diagnostika v onkologii 2019“ a bude pokračovat projekt „Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů“ ČOS ČLS JEP a vzdělávací cyklus „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Videoprezentace každoročně pořizované z tohoto semináře patří na stránkách ČOS „www.linkos.cz“ k nejsledovanějším. Kromě toho na vás čeká řada workshopů a satelitních sympozií. I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší přednášky BOD a KNZP, o nejlepší posterové sdělení, o nejzajímavější kazuistiku a nejlepší výsledek z onkologického výzkumu. Všechny budou honorovány částkou 10 000 Kč.

 

Abyste se v programu mohli lépe orientovat, on-line si prohlížet abstrakta a získávat aktuality z průběhu konferencí, budete moci stáhnout do vašeho mobilního telefonu či tabletu aplikaci „Smart Congress BOD 2019.“ Novinkou bude možnost využít váš mobil i ke kladení dotazů v rámci diskuze k jednotlivým přednáškám.

  

Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnými příležitostmi k tomu budou slavnostní zahájení s navazujícím otevřením expozic 10. dubna a společenský večer 11. dubna.

 

Přejeme konferencím úspěch a těšíme se na vaši účast!

 

 

ZEH_0440.jpg

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda programového výboru BOD

 

ZEH_0329.jpg

PhDr. Jana Kocourková, MBA

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Dr Kozakova 2.jpg

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

náměstkyně ředitele pro lékárenskou péči

předsedkyně organizačního výboru BOD

 

Zaloudik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu