Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLI. Brněnské onkologické dny (BOD) a XXXI. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), které se uskuteční ve dnech 26. – 28. dubna 2017 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Pro Masarykův onkologický ústav je velkou ctí, že každoroční přízeň účastníků a sponzorů činí z obou konferencí největší celostátní odbornou akci, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 1700 účastníků a prezentováno bylo 380 příspěvků. V letošním roce bude prezentováno více než 400 příspěvků!

 

Tradice a význam obou konferencí jsou pro nás velkým závazkem, stejně tak jako vaše vysoká účast a spokojenost. Opět pro vás připravujeme zajímavý odborný i doprovodný program. Ostatně programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP a vaše přednášky a postery k ní významně přispívají. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i v letošním roce!

 

Připomínáme, že registrace k aktivní účasti a zasílání abstrakt jsou možné jen elektronicky do 13. 3. 2017, a to prostřednictvím těchto internetových stránek konference: www.onkologickedny.cz. Novinkou je možnost zaslat příspěvek ve formě "článku do sborníku". I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší přednášky BOD a KNZP, o nejlepší posterové sdělení, o nejzajímavější kazuistiku a nejlepší výsledek z onkologického výzkumu. Všechny budou honorovány částkou 10 000 Kč.

 

Kromě tištěné verze programu konference, sborníku abstrakt a konferenčních novin, připravujeme pro vás i jejich elektronickou podobu. Internetové stránky konference budou plně přizpůsobitelné pro mobilní telefony a tablety.

 

Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnými příležitostmi k tomu budou slavnostní otevření expozic 26. dubna a zejména společenský večer 27. dubna.

 

Přejeme konferencím úspěch a těšíme se na vaši účast!

 

 

ZEH_0440.jpg

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda organizačního a programového výboru BOD

 

ZEH_0329.jpg

PhDr. Jana Kocourková, MBA

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Zaloudik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu