Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 16. až 18. května 2018 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

 

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. V loňském roce se zúčastnilo 2025 účastníků a pevně věříme, že stejnou přízeň zachováte k oběma konferencím i v letošním roce!

 

Opět jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program, v rámci kterého bude v 63 programových blocích prezentováno celkem 364 příspěvků, z toho 270 formou ústních sdělení . Kromě tradičních sekcí s problematikou karcinomu prsu, nádorů gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapie a paliativní péče, budou hlavním tématem BOD vzácné nádory.  Pozornost bude věnována zejména vzácným nádorům v oblasti hrudníku, hlavy a krku, ženských pohlavních orgánů, zažívacího traktu a dále sarkomům a neuroendokrinním nádorům. Důležitým programovým pilířem budou i bloky sestavené z vašich volných sdělení a posterových prezentací, za jejichž zaslání vám děkujeme. Kromě toho vystoupí s vyzvanou přednáškou 6 zahraničních hostů. Hlavním tématem odborného programu KNZP bude problematika bezpečné výživy, optimalizace radiační ochrany ve zdravotnictví, psychosociální podpora zdravotníků a péče o pacienty se vzácnými nádory.  

 

V  rámci  doprovodného odborného programu  Brněnských onkologických dní se uskuteční Glio Meeting 2018, seminář PharmAround, konference „Laboratorní diagnostika v onkologii 2018“ a bude pokračovat projekt „Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů“ ČOS ČLS JEP a vzdělávací cyklus „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Videoprezentace každoročně pořizované z tohoto semináře patří na stránkách ČOS „www.linkos.cz“ k nejsledovanějším. Kromě toho na vás čeká řada workshopů a satelitních sympozií. I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší přednášky BOD a KNZP, o nejlepší posterové sdělení, o nejzajímavější kazuistiku a nejlepší výsledek z onkologického výzkumu. Všechny budou honorovány částkou 10 000 Kč.

 

Abyste se v programu mohli lépe orientovat, budete si moci na internetových stránkách www.onkologickedny.cz v části „Program / Můj program“ sestavit Váš osobní program, nebo můžete využít aplikace „Smart Congress BOD 2018“ ve vašem mobilním telefonu či tabletu. Díky těmto nástrojům si můžete on-line prohlížet abstrakta, získávat aktuality z průběhu konferencí a hlasovat o nejlepší přednášky BOD a KNZP.

 

Připomínáme, že registrace k pasivní účasti je možná  jen elektronicky do 4. 5. 2018, následně bude možná registrace na místě. 

 

Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnými příležitostmi k tomu budou slavnostní otevření expozic 16. května a zejména společenský večer 17. května.

 

Přejeme konferencím úspěch a těšíme se na vaši účast!

 

 

ZEH_0440.jpg

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda organizačního a programového výboru BOD

 

ZEH_0329.jpg

PhDr. Jana Kocourková, MBA

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Zaloudik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu