Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 16. až 18. května 2018 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

 

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. V loňském roce se zúčastnilo 2025 účastníků a prezentováno bylo 406 příspěvků. Pevně věříme, že stejnou přízeň zachováte k oběma konferencím i v letošním roce!

 

Opět pro vás připravujeme zajímavý odborný i doprovodný program. V letošním roce se kromě tradičních sekcí s problematikou karcinomu prsu, nádorů gastrointestinálního traktu, imunoterapie a paliativní péče, objeví edukační bloky zaměřené na vzácné nádory v oblasti hrudníku, hlavy a krku, urogenitálního traktu, ženských pohlavních orgánů, zažívacího traktu a dále bloky věnované sarkomům a neuroendokrinním nádorům. Důležitým programovým pilířem budou i bloky sestavené z vašich volných sdělení a posterových prezentací, za jejichž zaslání vám děkujeme. Hlavním tématem odborného programu KNZP bude problematika bezpečné výživy, optimalizace radiační ochrany ve zdravotnictví, psychosociální podpora zdravotníků a péče o pacienty se vzácnými nádory. Podrobnější informace k programu BOD a KNZP plánujeme zveřejnit na konci února a zejména pak na konci března 2018.

 

Připomínáme, že registrace k aktivní účasti a zasílání abstrakt jsou možné jen elektronicky do 19. 3. 2018, a to prostřednictvím těchto internetových stránek. I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší přednášky BOD a KNZP, o nejlepší posterové sdělení, o nejzajímavější kazuistiku a nejlepší výsledek z onkologického výzkumu. Všechny budou honorovány částkou 10 000 Kč.

 

Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnými příležitostmi k tomu budou slavnostní otevření expozic 16. května a zejména společenský večer 17. května.

 

Přejeme konferencím úspěch a těšíme se na vaši účast!

 

 

ZEH_0440.jpg

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda organizačního a programového výboru BOD

 

ZEH_0329.jpg

PhDr. Jana Kocourková, MBA

náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky

předsedkyně programového výboru KNZP

 

Zaloudik.jpg

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu