Registrace na Brněnské onkologické dny aktuálně NENÍ MOŽNÁ.

Její spuštění plánujeme na duben 2023. 

 

 


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom vás jménem Masarykova onkologického ústavu a organizačního výboru pozvali k účasti na 47. ročníku Brněnských onkologických dnů a 37. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 1.–3. listopadu 2023 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

V loňském roce se BOD zúčastnilo bezmála 2 000 účastníků, z nichž téměř 400 prezentovalo výsledky své odborné či vědecké činnosti. Loni jsme také přivítali rekordní počet zahraničních odborníků a zaznamenali přátelské interakce a nápady na společné projekty, na což bychom chtěli navázat i v roce letošním.

Brněnské onkologické dny jsou místem setkávání nejen lékařské veřejnosti, ale jsou také jednou ze stěžejních konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky a profesionály v oboru laboratorní medicíny. Ze stálic programu také nesmíme zapomenout na onkologickou problematiku určenou praktickým lékařům a neonkologům, novinkou letošního programu je pak samostatná sekce věnovaná psychologickým aspektům péče o onkologické pacienty.

Kromě edukačních sympozií zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii, cílenou terapii, onkochirurgii a paliativní péči nabídneme v letošním roce i speciální bloky věnované problematice precizní onkologie, činnosti molekulárního tumor boardu či sekci věnovanou specifikám mladých nemocných a léčbě nádorů starších pacientů.

Věříme, že se vám bude líbit nový formát tradičních bloků a budete inspirováni novinkami nejen z diagnostiky a léčby, ale i vědy a výzkumu.


Pro účastníky konference

Registrace na konferenci aktuálně není možná. Letošní ročník konference se uskuteční od 1. do 3. listopadu 2023.

 

 

BOD 2023 se uskuteční
v termínu 1.–3. 11. 2023.

foto 5

Aktivní účast na konferenci

Zapojit se do programu konference se můžete i aktivně formou přednášky či posteru.


foto 6

Pasivní účast na konferenci

Vzdělávejte se, rozšiřujte své obzory a zjistěte, co je nového v tuzemské i světové onkologii.foto 5

Brno Oncology Days

International Brno Oncology Day je část programu Brněnských onkologických dnů. iBOD nabízí přednášky zahraničních řečníků. Celá sekce iBOD se koná v anglickém jazyce.


Loading...