Vzdělávání a certifikáty

DSC00680

Podmínky pro uznání vzdělávání dle ČLK, počty kreditů a informace o certifikátech budou včas zveřejněny.


Kredity ČLK

V září 2020 došlo ke spuštění Vzdělávacího portálu České lékařské komory -  www.vzdelavanilekaru.cz.

Lékaři tak mají nově možnost plné administrace kreditů. Aby Vám byly kredity za konferenci započítány, je nutné již v prvním kroku registrace (sekce kontaktní údaje) vyplnit kolonku evidenční číslo lékaře dle ČLK.

V případě, že evidenční číslo při registraci nezadáte, organizátor konference není dále odpovědný za nahlášení vašich kreditů na ČLK.  Povinnost pak přechází na samotného účastníka.

 

CERTIFIKÁTY

Upozorňujeme, že certifikáty neposíláme poštou, účastník si může vyzvednout u samostatného kiosku v prostorách registrace, nebo má možnost si ho stáhnout v elektronické verzi ve svém účtu na www.onkologickedny.cz

Veškeré doklady vč. certifikátů má každý z účastníků ve svém účtu archivován i z minulých let, stačí v přehledu/seznamu registrací překliknout na požadovaný rok. V případě, že registraci provádí jiná osoba/firma (např. asistentka) pro více účastníků, vytváří tak účet v rámci konference, je povinná veškeré doklady registrovaným předat.

V případě zakoupení jednodenního vstupného ztrácíte možnost získání kreditů ČLK. Účastníci, kteří si zakoupí jednodenní vstup, obdrží pouze potvrzení o účasti na konferenci.

Certifikát pro NLZP

Na základě novely zákona č. 96/2014 Sb. nebude již vydán certifikát s kreditními body pro účastníky NLZP. Registrovaným účastníkům v této sekci bude vydán doklad „Certifikát/potvrzení o účasti na BOD 2023“, který si vyzvednou v místě registrace u samotisku po načtení přiděleného kódu. Bude uloženo i  eletronicky pod účtem účastníka.

Pro profese: všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, biomedicínský technik,  radiologický technik, psycholog, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léč. přípravků, biomedicínský inženýr.


DSC00753


Loading...