Přednášky a postery

BOD 2022 - hromadné foto

Vložení příspěvku

Po úspěšné registraci kliknete na pole „Vložit příspěvek“. V prvním poli formuláře vyberete z nabídky typ příspěvku (vyzvaná přednáška, přednáška nebo poster) a kategorii (lékař, výzkumník, nelékařský zdravotnický pracovník aj.). V případě, že na konferenci budete vystupovat jako vyzvaný přednášející, zadejte prosím při registraci speciální registrační kód, který Vám byl zaslán organizátorem patřičného bloku. Můžete vkládat neomezený počet příspěvků, a to i v různých kategoriích.

 

Následně budete vyzváni k vyplnění následujících položek:

I. Název (název může být maximálně o rozsahu 300 znaků včetně mezer)

II. Tematický okruh (vyberte z nabídky)

III. Abstrakt

 • Abstrakt musí být strukturován, a to dle charakteru prezentované práce (vzory viz níže). Maximální počet znaků je 2 600 znaků (cca 3/4 strany formátu A4). Doporučujeme alespoň 1 800 znaků (cca 260 slov). Příliš krátký abstrakt bude vyřazen. Prosíme proto o dodržení limitu. Abstrakt nečleňte do odstavců a bodů, ale koncipujte jej jako jeden souvislý text.
 • Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstraktu (vzor: „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 11-1111.“).

Vzorový formát literatury (uveďte všechny autory při počtu do tří, při větším počtu uveďte první tři a zkratku „et al“): [1] Sturdza A, Pötter R, Fokdal LU et al. Image guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer: Improved pelvic control and survival in RetroEMBRACE, a multicenter cohort study. Radiother Oncol 2016; 120(3): 428–433. doi: 10.1016/j.radonc.2016.03.011. 

 

 • Text vloženého abstraktu je možné kdykoliv po vašem přihlášení změnit, a to do 1. 8. 2024. Nezbytné pozdější změny bude možné provést na základě domluvy přes e-mail [obfuscate_1_|97|102|92|55|106|110|108|38|90|119], nejpozději však do 15. 8. 2024.

 

Abstrakt musí mít následující členění:

 • ​Prezentace výsledků vlastní klinické nebo výzkumné práce:
  • Východiska / Background
  • Soubor pacientů a metody / Patients and methods (klinická práce) nebo Materiál a metody / Material and methods (výzkumná práce)
  • Výsledky / Results
  • Závěr / Conclusion
 • Kazuistiky:
  • Východiska / Background
  • Případ / Case
  • Závěr / Conclusion
 • Přehledové práce a ostatní sdělení:
  • Východiska / Background
  • Cíl / Purpose
  • Závěr / Conclusion

IV. Autoři

 • Autory příspěvků vkládejte postupně. Maximální počet autorů příspěvku je 10. Z nabídky vyberte jejich funkci – hlavní autor, spoluautor apod. U pracoviště uvádějte oddělení/kliniku a název zařízení.

V. Přílohy

 • Můžete vložit maximálně tři obrazové přílohy – Příloha 1 až 3 – které mohou obsahovat obrázky, grafy nebo tabulky. Obrázky mohou být zaslány v souborech s koncovkou jpg, png nebo tif. Tabulky (v Excelu nebo Wordu) a grafy (v Excelu, PowerPointu nebo pdf výstupu ze statistického programu) musí být editovatelné.

VI. Soutěže

 • Každý přijatý příspěvek se automaticky zařazuje do soutěže o Nejlepší sdělení BOD, Nejlepší sdělení KNZP, Nejlepší kazuistiku či Nejlepší posterové sdělení. Navíc lze příspěvek přihlásit i do soutěže „To nejlepší z onkologického výzkumu“.
   

Poster

Postery budou prezentovány v elektronické formě (formát PDF) na dotykových LCD obrazovkách. E-posterové stojany budou umístěny po celou dobu akce na vyznačeném místě a všichni účastníci budou mít možnost si kdykoliv postery prohlédnout.

K přípravě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (Adobe InDesign, QuarkXPress).

Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 70 cm (š x v). E-poster nemusí těmto rozměrům přesně odpovídat – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm v „Návrh/Vzhled stránky“ u ppt), délka jedné strany posteru je max. 120 cm (posterem lze rolovat).
Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18–20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí „ZOOM“, takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.
 

V případě, že Váš poster bude přijat, vložte jej ve formátu PDF nebo PPT/PPTX nejpozději do 30. 9. 2024 do registračního systému přes odkaz Nahrát poster v seznamu vložených příspěvků. Postery, které nebudou do tohoto data vloženy, budou vyřazeny z programu a sborníku abstrakt.

K posterům lze přiložit i video/videa ve formátu mp4, max. velikost videa je 40 MB. Video se na dotykové obrazovce spouští kliknutím na obrázek v posteru.

 

Vzor elektronického posteru ke stažení


DSC00753


Loading...