DSC00705

Registrace k pasivní účasti

Registrace na konferenci aktuálně není možná.


Kredity ČLK

  1. V září 2020 došlo ke spuštění Vzdělávacího portálu České lékařské komory -  www.vzdelavanilekaru.cz. Lékaři tak mají nově možnost plné administrace kreditů. Aby Vám byly kredity za konferenci započítány, je nutné již v prvním kroku registrace (sekce kontaktní údaje) vyplnit kolonku evidenční číslo lékaře dle ČLK.
     
  2. V případě, že evidenční číslo při registraci nezadáte, organizátor konference není dále odpovědný za nahlášení vašich kreditů na ČLK.  Povinnost pak přechází na samotného účastníka.

Poplatky

Výše ceny za konferenci se liší dle dané odbornosti.

Upozorňujeme, že při zakoupení jednodenního vstupu nemá účastník nárok na zisk kreditů z ČLK. Získá pouze potvrzení o účasti.


Organizační a programový sekretariát

—  prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.(předseda organizačního výboru)

—MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (předsedkyně programového výboru)

— Radka Babáková (organizace akce, komunikace s firmami, registrace externích účastníků)
— Mgr. Jana Lounová (organizace a koordinace odborného programu)
— Hana Hrušatová (fakturace)
— Mgr. Radek Halouzka (uzavírání smluv)

Loading...