DSC00705

Registrace k pasivní účasti


Poplatky

Výše ceny za konferenci se liší dle dané odbornosti.

Upozorňujeme, že při zakoupení jednodenního vstupu nemá účastník nárok na zisk kreditů z ČLK. Získá pouze potvrzení o účasti.

Kredity ČLK a AKP

Brněnské onkologické dnyVzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny 18, resp. 6 kredity.

Program Psychologická péče v kontextu medicíny byl zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů pobočkou AKP ČR Jižní Morava a ohodnocen 4 kredity.

 


Organizační a programový sekretariát

— prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.(předseda organizačního výboru)

— MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D. (předsedkyně programového výboru)

— Radka Babáková (organizace akce, komunikace s firmami, registrace externích účastníků)
— Mgr. Jana Lounová (organizace a koordinace odborného programu)
— Hana Hrušatová (fakturace)
— Mgr. Radek Halouzka, MBA (uzavírání smluv)

Loading...