Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

Sál V. Morávka KLDO, 14:15 - 14:30, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část

Autoři

  • Svatava Bischofová, Brno
    Lékařská fakulta MU, Brno

Abstrakt

Dle odhadů mezinárodních onkologických organizací by se až 1/3 (i více) nádorových onemocnění (NO) dalo přecházet vhodnou dietou, udržováním optimální tělesné hmotnosti (BMI v dospělosti – 18,5–24,9 kg/m2) a pěstováním pravidelné fyzické aktivity (min. 30 min denně). Zaměříme-li se pouze na výživové faktory, tak dle závěrů WCRF/AICR přesvědčivě k vyššímu riziku vzniku NO kolorekta (2017) přispívá konzumace uzenin a alkoholu (˃ 2 drinky/den), k NO jater (2015) konzumace potravin napadených plísněmi produkující aflatoxiny a konzumace alkoholu (˃ 3 drinky/den). Konzumace alkoholu přispívá přesvědčivě také k vyššímu riziku vzniku NO v oblasti úst, hltanu, hrtanu (2007), jícnu (2016) a prsní žláze po menopauze (2017). Riziko vzniku NO na úrovni pravděpodobné pak zvyšuje konzumace červeného masa v oblasti kolerekta (2017), potravin konzervovaných solí v oblasti žaludku (2016) a uzenin v oblasti žaludku mimo kardii (2016). Konzumace alkoholu pravděpodobně zvyšuje riziko NO žaludku (˃ 3 drinky/den) (2016) a prsní žlázy před menopauzou (2017). Riziko vzniku NO pravděpodobně naopak snižuje konzumace celozrnných výrobků, vlákniny, mléka, mléčných výrobků, suplement kalcia (200–1 000 mg/den) v oblasti kolorekta (2017), konzumace ovoce a neškrobové zeleniny obsahující karotenoidy v oblasti dutiny ústí, hltanu, hrtanu (2007) a ovoce obsahující karotenoidy u plic (2007). Konzumace kávy pravděpodobně snižuje riziko vzniku NO jater (2015) a endometria (2013). Nutričních faktorů ovlivňujících vznik NO je mnohem více, ne všechny jsou významné pro oblast ČR, u některých není síla důkazů (zatím) tak silná, některé se přehodnocují vlivem nových poznatků. V konečném důsledku hraje roli při vzniku NO vlastně mnohem více faktorů. Z oblasti výživy jde např. o celkovou skladbu potravin a jejich kombinaci (především z pohledu chronické expozice), pestrost jídelníčku, technologickou přípravu atp. Obecná výživová doporučení pro snížení rizika vzniku NO existují (podrobně budou prezentována v přednášce), a proto je důležité stran odborníků o nich širokou veřejnost opakovaně edukovat, motivovat ji k jejich dodržování a ideálně verifikovat jejich reálnou aplikaci v praxi. Přeci jen je prevence vždy levnější varianta než léčba následků, a to nejen na poli onkologie.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část