Vybrané paraneoplastické syndromy

Sál V. Morávka KLDO, 17:15 - 17:30, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Autoři

  • Jiří Vyskočil, Brno
    Anesteziologicko-resuscitační oddělení, MOÚ, Brno
  • Petr Jelínek, Brno
    Anesteziologicko-resuscitační oddělení, MOÚ, Brno

Abstrakt

Paraneoplastické syndromy (PS) lze definovat jako projevy onkologického onemocnění, které nesouvisí s přímým lokálním působením nádoru. Tyto projevy jsou nejčastěji důsledkem nádorové produkce různých hormonů, peptidů nebo cytokinů anebo jsou projevy zkřížené imunopatologické reakce mezi nádorem a normálními tkáněmi. Na úrovni orgánových systémů se setkáváme s PS neurologickými, dermatologickými, revmatologickými, endokrinními či hematologickými, ale také nefrologickými či kardiálními. Jako paraneoplastické můžeme také v některých situacích označovat s nádory spojenou kachektizaci, horečku, pocení či nevolnost a zvracení. PS mohou být projevem téměř každého nádoru – nejčastěji jsou důsledkem nádorů plic, prsu, GIT, gynekologických a hematologických malignit. PS pozorujeme jako součást symptomatologie pokročilého onemocnění, ale nezřídka mohou být prvním projevem nádoru. Léčba PS spočívá v terapii základního onemocnění, imunosuprese (PS neurologické, revmatologické, dermatologické) či korekce elektrolytových a hormonálních odchylek (PS endokrinní). Včasné odhalení PS tak může mít u pacientů zásadní vliv na jejich prognózu nebo alespoň kvalitu života.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část