Program

V odborném programu BOD naleznete, kromě tradičních sekcí zaměřených na karcinomu prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii a paliativní péči, i speciální bloky věnované problematice nádorů jater a pankreatu, testikulárním nádorům, robotické onkochirurgii, precizní onkologii, hereditárním nádorovým syndromům a využití radiofarmak v diagnostice a léčbě solidních nádorů. Hlavním tématem odborného programu KNZP bude problematika prevence a přístupu k lékovým a dalším závislostem, intenzivní péče v onkologii, zhodnocení vybraných metod alternativní medicíny a psychosociální podpora zdravotníků.  

 

V rámci doprovodného odborného programu se uskuteční Glio Meeting 2019, seminář PharmAround, konference „Laboratorní diagnostika v onkologii 2019“ , projekt „Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů“ ČOS ČLS JEP a vzdělávací cyklus „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Videoprezentace každoročně pořizované z tohoto semináře patří na stránkách ČOS „www.linkos.cz“ k nejsledovanějším. Kromě toho na vás čeká řada workshopů a satelitních sympozií. 

 

Tak rozsáhlý odborný program by nebyl možný, pokud by neexistovala práce jednotlivých autorů a jejich týmů, která často probíhá nad rámec zaměstnaneckých pracovních povinností. Za tuto činnost a za zaslání příspěvků k prezentaci na naše konference patří všem autorům a spoluautorům naše poděkování!