Radioterapie pro praktické lékaře

Sál V. Morávka KLDO, 16:45 - 17:00, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Autoři

  • Pavel Krupa, Brno
    Klinika radiační onkologie, MOÚ, Brno

Abstrakt

Radioterapie je jednou ze základních metod léčby onkologických onemocnění. U některých onemocnění, jako je karcinom prostaty, plic, děložního čípku, anu nebo u kožních nádorů se uplatňuje jako metoda s kurativním potenciálem bez nutnosti chirurgického řešení. U dalších má nezastupitelné místo jako metoda adjuvantní, neadjuvantní nebo záchranná v případě relapsu. Radioterapie s paliativním záměrem má za cíl úlevu od bolesti, snížení rizika patologických fraktur, prevenci míšní komprese, ale i dlouhodobou stabilizaci nevyléčitelného onemocnění. Nízké dávky záření se využívají v analgetické léčbě nenádorových chorob, jako je ostruha patní kosti, entezopatie nebo jako prevence heterotopní osifikace. Ozařovací přístroje, lineární urychlovače prochází neustálým technickým rozvojem. V ČR jsou nyní běžně dostupné přístroje schopné velmi přesné dávkové distribuce v cílovém objemu za současného šetření okolních zdravých tkání. Jedná se především o techniky 3D CRT (3D conformal radiotherapy), IMRT (intensity modulated radiotherapy) a VMAT (volumetric modulated radiotherapy). Přístroje bývají také vybaveny sofistikovanými systémy obrazové navigace (image guided radiotherapy – IGRT). Mimo výše uvedené jsou na některých pracovištích k dispozici specializované přístroje, jako je robotický ozařovač CyberKnife, Leksellův gama nůž nebo ozařování pomocí protonového svazku. Zvláště tyto specializované techniky jsou mediálně zajímavé a mezi pacienty se šíří často přehnané představy o možnostech a přínosu těchto technik. Zvážení jejich indikace náleží kompetence komplexních onkologických center. S léčbou pomocí radioterapie jsou také spojeny určité specifické nežádoucí účinky, od nezávažných kožních a slizničních reakcí po závažné stavy jako je akutní močová retence nebo i perforace dutých orgánů.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část