Proteiny akutní fáze

Sál V. Morávka KLDO, 16:30 - 16:45, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Autoři

  • Lenka Zdražilová Dubská, Brno
    Oddělení laboratorní medicíny, MOÚ, Brno; RECAMO, MOÚ, Brno
  • Lenka Fědorová, Brno
    Oddělení laboratorní medicíny, MOÚ, Brno

Abstrakt

Reakce akutní fáze je fyziologický děj, který se rozvíjí při lokálním nebo systémovém zánětu, při traumatickém poškození tkání (vč. stavů po chirurgických výkonech) nebo při nádorovém bujení. Při reakci akutní fáze buňky aktivně produkují a do okolí uvolňují celé spektrum mediátorů a signálních molekul, které navozují v játrech (a v menší míře i v jiných tkáních) rychlé změny v syntéze různých bílkovin. Proteiny, jejichž koncentrace v plazmě se mění výrazně (o > 25 %), označujeme jako reaktanty akutní fáze (též proteiny akutní fáze – PAF). Koncentrace některých bílkovin v krvi se zvyšuje (tzv. pozitivní reaktanty akutní fáze), jiných snižuje (negativní reaktanty akutní fáze). Mezi reaktanty aktuní fáze patří i řada funkčních molekul, jako je ferritin, fibrinogen, C-reaktivní protein, haptoglobin, prealbumin či transferin. Výpovědní hodnota těchto analytů může být tedy z hlediska jejich primárního využití, např. ferritin – sideropenie, CRP – zánět, zkreslena při probíhajícím akutním stavu.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část