Projekty prevence nádorů prostaty

Sál V. Morávka KLDO, 14:00 - 14:15, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část

Autoři

  • Michaela Matoušková, Praha
    Urocentrum Praha s.r.o.
  • Roman Zachoval, Praha
    Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

Abstrakt

Primárním cílem screeningu je snížení mortality na dané onemocnění při udržení minimálně stejné kvality života (vyjádřené v QALY), jako kdyby nebylo onemocnění diagnostikováno, a snížení nádorově specifické mortality (CSM). V ČR jsou v rámci populačního screeningu vyhledávány ZN prsu, hrdla děložního a kolorekta. Narůstající incidence ZN prostaty vede k zamyšlení, zda by bylo vhodné a možné zařadit jej mezi tyto diagnózy. Nádory prostaty se od ostatních solidních nádorů liší svými biologickými charakteristikami i naší omezenou schopností odhadnout maligní potenciál karcinomu. Osvětové a „preventivní“ akce přivádějí do ordinací urologa muže ve věku a zdravotní kondici, kdy je snaha o časné stanovení diagnózy smysluplná. Díky tomu v současné době prakticky 2/3 nově zjištěných onemocnění diagnostikujeme jako lokalizovaná onemocnění. Tato situace tak umožňuje i změnu léčebné strategie. Vlastní vyhledávání je založeno na vyšetření PSA (prostatický specifický antigen), nádorového markeru, který je excelentní při sledování onemocnění, pro diagnostiku však je hrubě orientační. Extrémně nízké hladiny nevylučují možnost karcinomu prostaty, dokonce jeho vysoce agresivních forem. Na druhé straně ani vysoké hladiny PSA nekorelují s diagnózou ZN prostaty. Samotné vyšetření PSA tedy nemůže nahradit vyšetření a pečlivé sledování urologem. Ostatně bez bioptického ověření není možné diagnózu karcinomu stanovit. Používání PSA ve screeningu je stále kontroverzní a mnohé autority přijímají závěry platné po definované období. Např. Americká urologická společnost screening pomocí PSA nedoporučuje. Pro nás jsou nejbližší výstupy ze studie ERSPC, která hodnotí ˃ 182 000 mužů. Redukce CSM u mužů ve věku 55–69 let dosáhla 31,6 %, u mužů nad 70 let je screening neefektivní. Závěry po 9 letech prokázaly, že na prevenci 1 úmrtí je třeba screenovat 1 410 mužů a 48 operovat, po 13 letech 781/27 RP/1 úmrtí. Tyto benefity jsou spojeny s nárůstem overtreatmentu. Logickou volbou je aktivní vyhledávání s nutností definovat kdy a komu, nikoli rutinně stanovením PSA v ročních intervalech. Program časného záchytu by měl probíhat selektivně na základě doporučení odborné společnost, s přihlédnutím k epidemiologické, zdravotně-organizační a ekonomické situaci, individuálním zdravotním stavu a přání informovaného pacienta. ČUS spolu s VZP vytvořila podmínky pro projekt Časného záchytu karcinomu prostaty, po loňském pilotním projektu letos pokračuje dál. Dále ČUS ve spolupráci s MZ ČR plánuje realizaci programu časného záchytu karcinomu prostaty u mužů s předchozím nádorovým onemocněním.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část