Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

Sál V. Morávka KLDO, 16:15 - 16:30, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Autoři

  • Jiří Dvorský, Brno
    Anesteziologicko-resuscitační oddělení, MOÚ, Brno

Abstrakt

Rozvoj a zlepšování kvality péče vede mimo jiné k delšímu přežívání pacientů, a tudíž i růstu incidence onkologických onemocnění v populaci. V důsledku prudkého rozvoje možností onkologické léčby, anestezie a intenzivní péče, spolu s rozvojem náročných operačních technik v onkochirurgii (např. ezofagektomie, HIPEC, robotická radikální prostatektomie apod.) se dnes stávají terapeuticky ovlivnitelné stavy dříve považované za chirurgicky neřešitelné. Ruku v ruce s rostoucím věkem pacientů narůstá též četnost komorbidit a signifikantně vzrůstá náročnost přípravy k těmto výkonům. Ukazuje se, že standardní předoperační příprava je u těchto pacientů nedostatečná a je nutno ji přísně individualizovat (tzv. tailoring). Je nutná spolupráce mnoha odborností (např. kardiologů, pneumologů, rehabilitace, nutričních specialistů apod.), což akcentuje výjimečnost postavení praktického lékaře v přípravě pacienta k takto náročným onkochirurgickým výkonům.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část