Partner

Pohybová aktivita jako součást výživy z pohledu onkologických pacientů

Sál R. Wernera, 07:55 - 08:15, 18.5.
Blok: Jak vést nutriční intervenci, aby byla přínosná? / Vzdělávací symposium Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii

Zpět na blok Jak vést nutriční intervenci, aby byla přínosná? / Vzdělávací symposium Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii

Autoři

  • Petra Holečková, Praha
    Ústav radiační onkologie, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
  • Monika Kautská, Praha
    PALESTRA s.r.o., Praha

Abstrakt

Pro onkologického pacienta je dnes již význam správné výživy znám a potvrzen. Stav výživy ovlivňuje toleranci léčby, délku a kvalitu rekonvalescence, kvalitu života a pravděpodobně i prognózu onemocnění. Stav výživy zásadně souvisí s množstvím svalové hmoty, které ovlivňuje fyzický stav, psychický stav i pocit únavy. Bez pohybové aktivity a dostatečného množství proteinů svalová hmota atrofuje. Pacient by měl být dobře informován a motivován k přiměřeným pohybovým aktivitám. V ambulanci onkologa ani v nutričních ambulancích obvykle není dostatek času pro tento typ informací a často chybí i dostatečné vědomosti zdravotnického personálu o možnostech pohybové terapie. Z těchto důvodu vznikla ve spolupráci s PSNPO brožura, která byla testována na ÚRO NNB Praha ve spolupráci se 47 pacienty, kteří vstoupili do projektu v různých fázích onkologické léčby, někteří již po ní, v době rekonvalescence. Brožuru „Pohybová terapie pro onkologického pacienta“ sestavila a cviky nafotila fyzioterapeutka, která se výživou onkologických pacientů dlouhodobě zabývá. Soubor pacientů byl nehomogenní věkovým složením, typy diagnóz, stadii onemocnění, modalitou onkologické léčby i délkou jejího trvání a reakce pacientů na požadovanou pohybovou aktivitu byly velmi různé, nicméně lze říci, že ti, kteří vytrvali ve cvičení (část pacientů režim nedodržela) svou kondici zlepšili, u některých se dokonce množství svalové hmoty navýšilo.
Zpět na blok Jak vést nutriční intervenci, aby byla přínosná? / Vzdělávací symposium Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii