Péče o drény v denní praxi

Sál L. Bakešové, 15:05 - 15:25, 13.10.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" I

Autoři

  • Milan Prášek, Brno
    Odd. radiologie, MOÚ Brno
  • Jan Křístek, Brno
    Odd. radiologie, MOÚ Brno

Abstrakt

Úvod: Cílem prezentace je seznámit a podrobněji vysvětlit aktuální problematiku péče o drény, seznámit s technikou provádění jednotlivých výkonů, jejich indikací a možných rizik, se zaměřením na praktické poznámky a zkušenosti s cílem zajistit, co nejdelší možnou funkčnost a komfort pacienta. Metodika: Problematika drénů všeobecně je velmi široké téma, prezentace se zaměří na péči o drény především u onkologických pacientů, kteří jsou indikováni k dlouhodobé drenáži. Budou postupně probrány všechny aktuálně prováděné drenáže u onkologických pacientů se zaměřením na techniku drenáží, materiál a především na péči o ně – konkrétně se jedná o nefrostomie, hrudní drenáže, drenáže ascitu, perkutánní drenáže žlučových cest. Okrajově se zmíní i o péči o cévní katetry. Cíl: Cílem prezentace je pak ukázat strategii používání drenáží v každodenní praxi s cílem dosáhnout co nejvyšší kvality života i při závažném onkologickém onemocnění.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" I