Nežádoucí účinky imunoterapie při léčbě nádorových onemocnění

Sál V. Morávka KLDO, 17:00 - 17:15, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Autoři

  • Alexandr Poprach, Brno
    Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
  • Radek Lakomý, Brno
    Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Abstrakt

Dynamický vývoj v oblasti moderní imunoterapie checkpoint inhibitory umožnil jejich standardní používání v běžné onkologické praxi. Staly se tak standardní součástí léčby diseminovaného maligního melanomu, renálního karcinomu a některých nádorů plic, očekává se jejich použití nejen v rámci paliativních, ale i v adjuvantních režimech. Léčba těmito preparáty eliminuje nádorem indukovanou supresi imunitní odpovědi organizmu na nádorové antigeny. Zasahujeme tak do křehké rovnováhy, kdy obávanými nežádoucími účinky jsou autoimunitní onemocnění. Jejich výskyt a tíže se liší dle použitého preparátu (rozdíl mezi CTLA-4 a PD-1/L1 inhibitory). Postupně byla vytvořena doporučení, jak při těchto nežádoucích účincích postupovat. Zcela zásadní jsou – edukovaný a spolupracující pacient, rychlá diagnostika (vč. vyloučení jiných příčin těchto nežádoucích účinků, např. hepatitidy atd.) a promptní nasazení imunosupresivní léčby (nejčastěji kortikoidy). V naprosté většině případů dokážeme včasnou diagnostikou a léčbou tyto toxicity zvládnout, někdy je však nutná mezioborová spolupráce s endokrinology, gastroenterology, případně i lékaři transplantačních jednotek. Velmi důležitá je i edukace lékařů z jiných oborů ohledně možnosti vzniku tohoto typu toxicity při léčbě checkpoint inhibitory. V tomto stručném přehledu budou uvedeny základní mechanizmy vzniku nežádoucích účinků imunoterapie, jejich výskyt a tíže u nejčastěji užívaných preparátů a jejich léčba. Na závěr pak uvedeme praktické poznatky z běžné praxe, kdy budou prezentovány některé klinické příznaky této toxicity s nálezy z CT vyšetření nebo fotodokumentací.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část