Linkos.cz – Co nabízí stránky České onkologické společnosti ČLS JEP praktickým lékařům a jejich pacientům

Sál V. Morávka KLDO, 18:30 - 18:45, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - III. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - III. část

Autoři

  • Petra Nováková, Praha
    Česká onkologická společnost ČLS JEP, Praha; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

Abstrakt

Východiska: Role praktických lékařů zejména ve zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, výchovy k prevenci a péče o onkologického pacienta je nezastupitelná. Praktičtí lékaři jsou velmi významnou částí v algoritmu včasného záchytu, diagnostiky a následně i terapie maligních nádorů a následné péče. Jejich znalost diagnostických a léčebných postupů v onkologii, a také nežádoucích účinků tradičních i nových léčebných metod je tak velmi důležitou součástí péče o pacienta. Proto ČOS ČLS JEP na svých webových stránkách vytvořila samostatnou sekci věnovanou primární péči, ve které nabízí témata určená právě pro lékaře prvního kontaktu. Pomoci praktickým lékařům je také zcela nový modul při prevenci zhoubných nádorů, kam mohou lékaři odkazovat své pacienty např. v rámci preventivních prohlídek. V neposlední řadě najdou na Linkos užitečné praktické informace a kontakty onkologicky nemocní pacienti i jejich blízcí. Cíl: Hlavním cílem přednášky je seznámit účastníky vzdělávací akce Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře s informacemi, které ČOS na svých stránkách nabízí praktickým lékařům a jejich pacientům, pozvat je k návštěvě Linkos a k odběru zpravodaje pro praktické lékaře a požádat o předání informace o Linkos svým pacientům. Přednáška má tyto základní cíle – 1. Seznámit posluchače s rozsahem a druhem informací, které jsou určeny praktickým lékařům v oblastech primární, sekundární a terciální prevence a zvládání toxicity onkologické léčby v oblasti paliativní péče. Jedná se o téměř 150 přednášek natočených v rámci seminářů pro Praktické lékaře na Brněnských onkologických dnech. 2. Upozornit na informace a kontakty, které jsou na Linkos určeny onkologickým pacientům, a které pokrývají všechny fáze nemoci a léčby. 3. Představit obsah Linkos, určený laikům z oblasti primární a sekundární onkologické prevence a aktivity Sekce preventivní onkologie ČOS na Linkos, např. živá vysílání o prevenci rakoviny nebo preventivní poradnu ČOS. Linkos je zdrojem informací pro lékaře, pacienty i pro širokou veřejnost se zájmem o zdraví a zdravý životní styl. Spolupracuje s širokým množstvím subjektů, které se zaměřují na informace z oblasti onkologie. Portál se neustále vyvíjí. Stránky onkologické společnosti vznikly v roce 1999. Od počátku sloužily na doméně Linkos.cz lékařům a členům ČOS. V roce 2006 vznikla část pro pacienty a jejich blízké, od roku 2013 přináší také informace, které jsou zaměřeny na primární péči a od roku 2017 má samostatný modul o onkologické prevenci.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - III. část