Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu

Sál V. Morávka KLDO, 14:30 - 14:45, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část

Autoři

  • Tomáš Grega, Praha
    Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
  • Štěpán Suchánek, Praha
    Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

Abstrakt

Národní screeningový program kolorektálního karcinomu (CRC) v ČR byl v roce 2014 modifikován na populační screeningový program zavedením adresného zvaní. V rámci populačního screeningového programu v ČR jsou aktivně zváni ke screeningu pouze jedinci, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningového programu, což představuje určitou variantu populačního screeningového programu v Evropě, kde je každý jedinec z cílové populace identifikován a individuálně pozván ke screeningu CRC. I přesto, že neexistují přímé důkazy efektivity screeningu na epidemiologická data CRC, jsou k dispozici nepřímé ukazatele efektivity screeningu pomocí mikrosimulačních epidemiologických modelů. Příkladem je práce prof. Zauber, která prokázala pomocí mikrosimulačních modelů, že screening CRC má většinový podíl na redukci mortality CRC v USA [1]. Německá metaanalýza epidemiologických studií naznačuje, že screeningová kolonoskopie, během které jsou detekovány a okamžitě odstraněny prekurzory CRC je spojena s 2–3násobnou redukcí incidence a mortality CRC v 10letém horizontu. V aktuálním nastavení screeningového programu mají jedinci možnost podstoupit screeningovou kolonoskopii jako primární screeningovou metodu až po dosažení věku 55 let. Vzhledem k tomu, že přibližně 10 % případů CRC je pozorováno u jedinců ve věku 50–55 let, doporučují některé národní odborné společnosti zahájit screeningovou kolonoskopii již od věku 50 let. Tato doporučení podporují výsledky německých autorů pod vedením prof. Brennera, který prokázal že prevalence pokročilé kolorektální neoplazie při kolonoskopickém screeningu je u mužů ve věku 50–54 let vyšší než u žen všech věkových kategorií (≥ 55 let) [2]. Zavedení screeningové kolonoskopie jako primární screeningové metody již od věku 50 let (přinejmenším u mužů), může v populačním screeningovém programu v ČR vést k další redukci incidence a mortality CRC. Literatura: [1] Zauber AG. Dig Dis Sci 2015; 60(3): 681–691. [2] Brenner H et al. Dtsch Arztebl Int 2017; 114(6): 94–100.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - I. část