Alternativní, komplementární a integrativní medicína z pohledu onkologa – 2. část

Sál V. Morávka KLDO, 18:00 - 18:15, 16.5.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - III. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - III. část

Autoři

  • Jana Halámková, Brno
    Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Abstrakt

V posledních letech sledujeme nebývalý zájem o alternativní a komplementární přístupy v léčbě onkologicky nemocných. Tak dochází k prolínání jednotlivých přístupů u konkrétních pacientů, o kterých často ošetřující lékaři ani nemusí být informováni. Vztah vzájemných kombinací standardních medicínských přístupů a alternativních postupů nebyl u řady z nich vůbec zkoumán, u některých se dokonce prokázal dopad na zvýšení toxicity či snížení efektivity standardní medicínské terapie. Je jisté, že onkologicky nemocní pacienti se často nechtějí spokojit pouze s důvěrou ve své ošetřující lékaře, ale chtějí vzít své zdraví do vlastních rukou. Tato snaha o kontrolu onemocnění vlastními silami může někdy vést až k fatálním následkům. Se vzrůstajícím zájmem o alternativní medicínu se i klasická západní medicína musí zabývat užíváním těchto metod pacienty nejrůznějších medicínských specializací. Jednoznačně je třeba od sebe oddělit alternativní postupy, které jsou definovány jako léčba nahrazující standardní medicínská doporučení a dále komplementární přístupy, které mají formu doplnění standardní terapie. Oborem, který se snaží o „evidence-based“ právě komplementárních postupů je integrativní medicína. Hlavním cílem je posoudit nejen efektivitu těchto postupů, ale současně odhalit příp. možná rizika současného využití při standardní terapii. Jedná se převážně o fytoterapeutika, potravinové doplňky, dietní opatření, tzv. mind-body techniky, meditace, akupunkturu a dalších přístupy, některé z nich však prokázaly ve standardních klinických zkoušeních svůj efekt. Je jisté, že řada těchto postupů a přípravků nemůže konkurovat efektivitě standardních léčebných procesů, nicméně u některých byl prokázán vliv na kvalitu života pacienta. Společnost pro integrativní onkologii vydala v roce 2017 nová doporučení týkající se komplementární léčby založené na důkazech, která byla publikována v časopise CA: A Cancer Journal for Clinicians, a která budou předmětem sdělení. Onkologičtí pacienti budou alternativní metody při péči o své zdraví vždy vyhledávat a budou je užívat buď s námi, lékaři, nebo bez nás. S informovaným lékařem je však tato cesta pro pacienta významně bezpečnější a efektivnější.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - III. část