Akutní stavy v onkologické paliativní péči - co lze a co nelze zvládnout doma

Sál L. Bakešové, 14:45 - 15:05, 13.10.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" I

Autoři

  • Ondřej Sláma, Brno
    MOÚ

Abstrakt

Pokročilá stadia nádorových onemocnění se vyznačují výraznou „nestabilitou“ klinického stavu. Akutní zhoršení spojená s progresí základního onemocnění nebo souvisejícími komplikacemi u pacientů v domácím prostředí vyžadují rychlé zhodnocení stavu, vyjasnění celkového kontextu a cílů léčby a péče a často velmi intenzivní léčebnou intervenci. Nejčastějšími symptomy a komplikacemi pokročilého onkologického onemocnění jsou: • bolest; • dušnost; • úzkost/panika pacient a pečující rodiny; • ztráta schopnosti perorálního příjmu (stravy, tekutin, léků); • krvácení; • finální fáze – umírání. Důležitým tématem je rozhodování o „místu péče“, tedy rozhodnutí, zda je stav bezpečně zvládnutelný v domácím prostředí, resp. v ordinaci praktického lékaře nebo je nutný převoz do nemocnice. Ve sdělení budou prezentovány rozhodovací a léčebné postupy k řešení popsaných kritických situací. Budou diskutovány podmínky, za kterých lze tyto klinické situace na náležité odborné úrovni a bezpečně pro pacienta a jeho blízké řešit v domácím prostředí. V rámci prezentace budou nabídnuty praktické paliativní „tipy a triky“ k řešení těchto klinických situací. Budou zhodnoceny možnosti a limity současného systému domácí ošetřovatelské péče („home care“) a mobilní specializované paliativní péče při řešení akutních stavů v onkologické paliativní péči.
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" I