DSC09971

Program konference

Níže najdete hlavní bloky a témata, na které se můžete v letošním ročníku těšit. Předběžný program je rozdělený dle dní a odborností. Sledujte ale naše webové stránky průběžně, aktuálně ještě mohou nastat změny v programu.


Místo konání
Termín


BOD

Středa


12. 10.


Sál J. Bakeše

Sál J. Šprindricha

Sál R. Wernera

Sál L. Bakešové

9.00–⁠10.30

Pneumoonkologická léčba
volná sdělení

 Varia 
volná sdělení

 Varia 
volná sdělení

Klinický farmaceut a jeho spolupráce s onkologem
edukační seminář

10.40–⁠12:10

Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu plic v České republice
edukační seminář

Radioterapie
volná sdělení

Pokroky v systémové léčbě kožních nádorů
edukační seminář

Hereditární nádory
edukační seminář

12.10–13.00 Oběd Oběd Oběd Oběd

13.00–⁠13.50

Vzdělávací symposium podporované společností Amgen

Vzdělávací symposium podporované společností Novartis

Vzdělávací symposium podporované společností MSD

Vzdělávací symposium podporované společností

14.10–⁠15.40

PharmAround / CzECRIN I
workshop
Glio Meeting 2021 I

Zhoubné gynekologické nádory
edukační seminář

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology I

15.50–⁠17.20

                          Edukační seminář                                           Molekulární tumor board aneb Koho, kdy a kde konzultovat? Glio Meeting 2021 II Karcinom prsu
volná sdělení
Vzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology II

17.30–⁠19.00

Vzdělávací symposium podporované společností BMS (17.30-18.20)

Glio Meeting 2021 III Translační onkologický výzkum v praxi
volná sdělení
Vzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology III

 


Čtvrtek


13. 10.


Sál J. Bakeše

Sál J. Šprindricha

Sál R. Wernera

7.40–⁠8.30

Vzdělávací symposium
podporované společností Pfizer

Vzdělávací symposium
podporované společností

Vzdělávací symposium
podporované společností

8.45–⁠10:15

Karcinom prsu I
edukační seminář

Diagnostika a léčba NET –⁠ metody nukleární medicíny
edukační seminář

GI onkochirurgie
volná sdělení

10.30–⁠12.00

Karcinom prsu II
edukační seminář

Aktuální trendy v SBRT a intervenční radiologii
edukační seminář

Kontroverze v chirurgii karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce
edukační seminář

12.10–13.00 Oběd Oběd Oběd

13.00–⁠13.50

Vzdělávací symposium podporované společností Servier

Vzdělávací symposium podporované společností Pfizer

Vzdělávací symposium podporované společností 
Eli Lilly

14.15–⁠15.45

Karcinomy žaludku a gastroezofageální junkce
edukační seminář

Data a informatika v onkologii
edukační seminář

Precizní medicína v dětské onkologii

16.00–⁠17.30

Neoadjuvantní léčba primárně operabilního či hraničně operabilního karcinomu pankreatu
edukační seminář

Urogenitální nádory
volná sdělení

Precizní medicína v dětské onkologii

17.40–⁠18.30

Vzdělávací symposium podporované společností

Vzdělávací symposium podporované společností

Vzdělávací symposium podporované společností

19.00–⁠24.00

Společenský večer v Hotelu International Brno

 

 

 


Pátek


14. 10.


Sál J. Bakeše

Sál J. Šprindricha

Sál R. Wernera

7.40–⁠8.30

Vzdělávací symposium podporované společností Gilead

Vzdělávací symposium podporované společností

Vzdělávací symposium
Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii

8.50–⁠10.20

iBOD
Breaking News

Programy časné detekce a komplexní péče u vybraných nádorových chorob

Patient-centred cancer care and survivorship (AYA)

10.30–⁠12.00

iBOD
Genitourinary Tract Tumors

Algoritmus léčby lokálně pokročilého karcinomu rekta
edukační seminář

Patient-centred cancer care and survivorship

12.05–⁠12.55

Oběd

Vzdělávací symposium podporované společností

Oběd

13.00–⁠14.00

iBOD
Meet the Experts

Specializovaná paliativní péče v ČR v roce 2022
edukační seminář

Patient-centred cancer care and survivorship

14.15–⁠16.15

iBOD
Advances in Cancer Biology

Umělá inteligence v onkologii
volná sdělení

Patient-centred cancer care and survivorship

 


BOD, KNZP A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

Čtvrtek


13. 10.


KNZP / Sál L. Bakešové
 
 
Workshopy KNZP / Jednací salonek 2

 

LDO / Sál V. Morávka

8.15–9.15

Umírají pacienti, my je jen léčíme: koncept smrti u lékařů na pozadí její univerzálnosti 

8.15–⁠9.45

Co se ukrývá ve stravě?

Farmakogenetika,
monitorování hladin léčiv

9.30–⁠11.30

Sdělování závažných zpráv v onkologii - evidence based doporučení pro praxi
workshop

10.00–⁠11.30

Problematické komunikační
situace v onkologii

Specifické mikrobiologické nálezy
u onkologickýckých pacientů

11.30–12.30  Oběd Oběd Oběd Oběd

12.30–⁠14.00

Evropská onkologická společnost sester (EONS)
versus onkologická sekce ČAS - přínos, nebo příležitost?

12.30–⁠14.00

Pečujeme o port - 
jak na to v domácí péči

Covid, postcovid

14.15–⁠15.45

Aspekty intergace zdravotníků z Ukrajiny
do pracovního týmu

14.15–⁠15.45

Řešení extravazátů
po cytotoxické léčbě v praxi

Imunologie: autoimunity,
imunoterapie, imunomonitoring

16.00–⁠17.30

Nové výzva v onkologii / Horké novinky

16.00–⁠17.30

 

Hematologie/patologie: cirkulující nádorové buňky,
molekulární patologie v onkologii

19.00–⁠24.00

Společenský večer v Hotelu International Brno

     

 


Pátek


14. 10.


KNZP / Sál L. Bakešové

Workshopy KNZP / Jednací salonek 2

LDO / Sál V. Morávka

8.30–⁠10.00

Právní ochrana a obrana proti
neadekvátním formám chování ve zdravotnictví

Vše, co potřebujete vědět
o ošetřování PICC

Principy interpretace
laboratorních testů

10.15–⁠11.45

Co by měl zdravotník vědět o výživě

Jak zlepšit preanalytickou fázi
laboratorního vyšetření

Použití nových biomarkerů
v onkologické diagnostice

11.45–⁠12.30 Oběd Oběd Oběd

12.30–⁠14.00

Vybrané diagnostické a terapeutické
metody v onkologii

Psychologické aspekty
v ošetřovatelství

Racionální indikace laboratorních testů,
kazuistiky

 


Loading...