DSC07173

Pacientský program

Součástí 46. ročníku Brněnských onkologických dnů byla také pacientská sekce, která nabídla řadu bloků i témata zaměřená na survivors.


Program pacientské sekce 2022

 

Středa 12. 10. 2022

14.30 - 16.00
Zasedání Pacientské rady MOÚ

 

Čtvrtek 13. 10. 2022

Přednáškový sál: Pacientský sál, 2. patro

 

10:00
Přivítání a křest katalogu pacientských organizací
 

10:15 – 10:55
Pohybová aktivita onkologických pacientů a její vliv na zdatnost, rekonvalescenci, psychický stav

Dosavadní výzkumy potvrzují domněnku, že pravidelná fyzická aktivita může hrát klíčovou roli nejen v nefarmakologické péči o přeživší pacienty ale i jako prevence samotného vzniku onemocnění. Samotná léčba onkologických onemocnění s sebou nese řadu nežádoucích vedlejších účinků, například kardiotoxicitu, úzkostné stavy, deprese, sarkopenii, polyneuropatii, nádorovou únavu a poruchy spánku.  Pravidelná pohybová aktivita je spojena s významnými přínosy pro lidské zdraví, včetně sníženého rizika výskytu některých typů nádorů a eliminaci doprovodných nežádoucích účinků onkologické léčby.  Řada epidemiologických studií zjistila souvislost pravidelné pohybové aktivity se sníženou úmrtností související s onkologickým onemocněním. Minimální množství aktivity potřebné k dosažení takového přínosu je stále neznámé, doporučení ACSM naznačují, že je zapotřebí minimálně týdně 150 minut pohybové aktivity se střední intenzitou.  Nefarmakologická pohybová léčba je oblastí péče o přeživší, jejímž cílem je zavedení cílených řízených cvičebních programů do celkové terapie u pacientů. Cvičební programy jsou proveditelné v průběhu onemocnění, včetně období před zahájením léčby, také během adjuvantní protinádorové léčby (včetně chemoterapie) a u přeživších.  Při preskripci pohybové aktivity je nutné přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, včetně komorbidit, věku a úrovni tělesné zdatnosti.

Přednáší: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

 

11:00 – 11:45
Zdravý spánek a psychoterapie

Spánek je u pacientů s onkologickým onemocněním velkým tématem. Ve workshopu si řekneme, jak zdravě spát, jak pracovat s potížemi se spánkem, jak mohou pomoci ve zdravém spánku relaxační techniky a jaké jsou vhodné. Ujasníme si také, kde pomůže psycholog a kdy už je na místě konzultovat potíže s lékařem. Účastník workshopu si odnese kompletní obrázek o tom, jak mu psychoterapie může pomoci lépe spát. Ve workshopu se počítá s prostorem pro vlastní dotazy posluchačů a v případě zájmu je možno realizovat i nácvik svalové relaxace.

Přednáší: Mgr. et Mgr. Iva Vaňková

Iva Vaňková je psycholožka a psychoterapeutka, s dokončeným výcvikem v kognitivně behaviorální terapii. V Olomouci provozuje vlastní poradnu, kde pracuje se všemi typy obtíží, zejména však s depresivními potížemi, úzkostnými problémy jako panická porucha, obsedantně kompulzivní porucha, generalizovaná úzkost aj. Řeší také vztahové a intimní potíže nebo realizuje dlouhodobou léčbu spojenou s potížemi plynoucími z poruch osobnosti. Častým problémem řešeným v terapii je také nespavost. Ve volném čase Iva nejen pro pacienty nahrává podcast Zapni Axony na různá témata z oblasti psychologie.

 

Oběd 

 

13.30 – 14.00

Diskuze o vzniku nových pracovních skupin k návratu pacientů do práce a aktivitě Právo na stejné podmínky

 

14:00 – 14:45
Prevence u onkologicky nemocných – možná cesta k redukci pozdních následků?

Prognóza onkologicky nemocných dětí se díky rozvoji diagnostiky a multimodální protinádorové i podpůrné terapie v posledních dekádách celosvětově výrazně zlepšila. Tato rostoucí skupina pacientů má však díky předchozí onkologické léčbě široké spektrum dlouhodobých pozdních následků. Řada studií již prokázala, že u pacientů po onkologické léčbě mnohé nemoci vznikají  daleko dříve než u běžné populace. V rámci sledování pacientů v CNOP KDHO klademe důraz na důslednou prevenci rozvoje těchto pozdních následků.  Kromě pravidelné edukace zdravého životního stylu – fyzická aktivita, zdravá strava, dostatečný spánek, abstinence kouření, a méně než mírné užívání alkoholu se zaměřujeme na časnou detekci a léčbu ovlivnitelných pozdních následků. Například při záchytu hypertenze zahajujeme časnou antihypertenzní léčbu, která je jedním z nejdůležitějších preventivních opatření rozvoje předčasné kardiovaskulární mortality. Ve sdělení informujeme o rizicích vzniku různých pozdních následků dle předcházející onkologické léčby a jejich možném ovlivnění.

Přednáší: MUDr. Jarmila Kruseová

 

Dlouhodobé následky  onkologické léčby a prevence jako pokračování u dospělých

Dlouhodobé účinky onkologické léčby mají mnohdy negativní vliv na kvalitu života onkologických pacientů. Přestože je pacient vyléčen z onkologického onemocnění, mohou pozdní komplikace přetrvávat. V přednášce budou zmíněny nejčastější následky léčby a jejich řešení. Dále budou shrnuty postupy preventivního chování každého dospělého jedince.

Přednáší: MUDr. Lenka Pavčíková

 

15:00 – 15:45
Mindfulness – léčivý efekt přítomného okamžiku

Už od dob před 2500 lety, kdy datujeme pravděpodobný začátek Buddhova učení, je zřejmé, že nevědomost toho, jak funguje naše mysl, představuje hlavní příčinu lidského utrpení a že kultivace schopnosti vědomě pozorovat, jak vzniká naše zkušenost v přítomném okamžiku představuje jeden ze základních pilířů duševního zdraví. Je fascinující, že žijeme v době, kdy výzkum přináší přesvědčivé důkazy o efektivitě mentálních cvičení zavedených samotným Buddhou a že se tyto principy stávají integrální součástí komplexní onkologické léčby. Cílem semináře bude posluchače seznámit s tím, jak lze koncept Mindfulness, a s ním spojený trénink schopnosti být v přítomném okamžiku, využívat v každodenním životě pro podporu duševního zdraví a rozvíjení naší fyzické a psychické odolnosti.  

Přednáší: doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Klinický psycholog, gestalt psychoterapeut a přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se výzkumně i klinicky zabývá tématem emočního uvědomění, regulace emocí, Mindfulness a v posledních letech také tématem eHealth a psychoonkologie. Přednáší lékařskou psychologii a psychosomatiku na LF MU.


Katalog pacientských organizací


Společenský večer

 

Pátek 14. 10. 2022

Přednáškový sál: Sál R. Wernera

Program společný s BOD Survivorship


Organizační výbor sekce pro pacienty:

  • Mgr. Šárka Slavíková – Amélie, z.s., Hlas onkologických pacientů
  • Bc. Michaela Tůmová – Dialog Jessenius, Hlas onkologických pacientů
  • Mgr. Štěpánka Pokorná – Aliance žen s rakovinou prsu, Hlas onkologických pacientů
  • Ing. Iva Mládenková, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav
  • Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav, Liga proti rakovině Brno

Dotazy

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

[obfuscate_1_|100|91|108|97|93|109|107|105|115|101|63|100|102|115|38|98|113]

737 571 224


Loading...