Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

rádi bychom Vás tímto pozvali na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční v termín od 13. do 15. října 2021 v Brně. 

Jak víte, situace způsobená COVID-19 vedla nejen k posunu konání konference z jarního termínu na podzimní, ale vnáší i nejistotu ohledně toho, zda se tato tradiční událost uskuteční v rozsahu, v jakém jsme byli do roku 2019 zvyklí. Přesto jsme odhodláni obě akce uskutečnit tak, aby proběhly v maximální možné míře prezenčně v mezích daných aktuální epidemiologickou situací. Počítáme tedy i s on-line přenosem, který bude v následujících letech již zřejmě nedílnou součástí takto prestižních setkání.

Pevně věříme, že i tento rok zachováte naší tradiční akci přízeň, a těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Za programový  a organizační výbor

s úctou 

 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

PhDr. Jana Kocourková, MBA

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.