Rychlá, hluboká a dlouhodobá léčebná odpověď u pacienta s pravostranným metastatickým kolorektálním karcinomem

Sál V. Morávka, 12:45 - 13:00, 11.4.
Blok: Pohledy z praxe na zařazení přípravku Vectibix® v léčebném schématu mCRC. Vzdělávací sympozium společnosti Amgen (Hotel Holiday Inn, 12.00 - 13.00)

Zpět na blok Pohledy z praxe na zařazení přípravku Vectibix® v léčebném schématu mCRC. Vzdělávací sympozium společnosti Amgen (Hotel Holiday Inn, 12.00 - 13.00)

Autoři

  • Marián Liberko, Praha
    Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha