Pacientské případy řešené v multidisciplinárním týmu

Sál J. Švejdy, 08:50 - 10:00, 14.10.
Blok: Edukační seminář Vybrané kapitoly z karcinomu prsu I

Autoři

  • Marta Krásenská, Brno
    Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno
  • Miloš Holánek, Brno
    Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno
  • Markéta Palácová, Brno
    Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Abstrakt

Během edukačního bloku budou s týmem diskutovány tři kazuistiky pacientek s časným a pokročilým karcinomem prsu.
Zpět na blok Edukační seminář Vybrané kapitoly z karcinomu prsu I