Individualizovaná terapie metastatického kolorektálního karcinomu ve světle současných guidelines

Sál V. Morávka, 12:00 - 12:15, 11.4.
Blok: Pohledy z praxe na zařazení přípravku Vectibix® v léčebném schématu mCRC. Vzdělávací sympozium společnosti Amgen (Hotel Holiday Inn, 12.00 - 13.00)

Zpět na blok Pohledy z praxe na zařazení přípravku Vectibix® v léčebném schématu mCRC. Vzdělávací sympozium společnosti Amgen (Hotel Holiday Inn, 12.00 - 13.00)

Autoři

  • David Šulc, Ústí nad Labem
    Onkologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, Krajská zdravotní, a.s.