Úvodní slovo

IMG_2392.jpgVážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
​rádi bychom Vás pozvali na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Letošní ročník bude koncipován v tak zvané hybridní formě. Bude zajištěn jednak kompletní online přenos celé konference, ale věříme i v co nejvyšší možnou prezenční účast. Konference se uskuteční v příjemném prostředí Hotelu Passage v Brně.

Přestože se nacházíme v situaci značně ztížené pandemií, usilujeme o to, aby se nám podařilo letošní ročník BOD co nejvíce přiblížit ročníkům předchozím. Připravujeme kongres tak, aby se mohl alespoň z části uskutečnit i v prezenční formě. Současná epidemiologická situace značně komplikuje organizaci hromadných akcí, přesto jsme připraveni rychle a efektivně reagovat na aktuální situaci. Letošní ročník sice nabídne možnost účasti nižšímu počtu fyzických účastníků, než tomu bylo v předchozích letech, ale na druhou stranu bude zajištěn online přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů současně. Již nyní Vám můžeme zaručit bohatý a pestrý program.

Pevně věříme, že i tento rok zachováte naší tradiční akci přízeň. Velice se těšíme se těšíme na setkání s Vámi, ať už osobní či online formou. 
 

Za programový  a organizační výbor s úctou

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

PhDr. Jana Kocourková, MBA

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.
 

IMG_2391.jpg