Tématické okruhy programu

Tak pestrý a kvalitní odborný program by nebyl možný bez Vaší aktivní účasti. 
Vašich příspěvků si velmi vážíme a ceníme si Vaší práce, která je s nimi spjata 
a která často probíhá nad rámec Vašich zaměstnaneckých pracovních povinností.
Za tuto činnost a za zaslání příspěvků k prezentaci Vám předem děkujeme!

Poslední termín k registraci aktivní účasti je 1. března 2019! 

Tématické okruhy pro Vaše sdělení a postery

• Onkologická prevence a screening
• Organizace a financování zdravotní péče
• Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
• Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi
• Diagnostické metody v onkologii
• Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací)
• Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky)
• Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)
• Rekonstrukční chirurgie
• Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená, biologická a hormonální léčba)
• Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín
• Nežádoucí účinky protinádorové léčby
• Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba
• Integrativní přístupy v onkologii
• Nutriční podpora v onkologii
• Ošetřovatelská péče a rehabilitace
• Psychosociální péče
• Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
• Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
• Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
• Nádory prsu
• Nádory kůže a maligní melanom
• Nádory jícnu a žaludku
• Nádory tlustého střeva a konečníku
• Nádory slinivky, jater a žlučových cest
• Neuroendokrinní a endokrinní tumory
• Sarkomy
• Nádory hlavy a krku
• Nádory plic, průdušek a pleury
• Gynekologická onkologie
• Uroonkologie
• Nádory nervového systému
• Hematoonkologie
• Hereditární nádorové syndromy
• Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
• Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
• Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)