Soutěže v průběhu kongresu

TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY A PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE ZÍSKAJÍ OCENĚNÍ V NĚKTERÉ Z NAŠICH SOUTĚŽÍ:

 

Soutěž o nejzajímavější kazuistiku

To nejlepší z onkologického výzkumu

Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Soutěž o nejlepší přednášku BOD

Soutěž o nejlepší přednášku KNZP 

 

Každá soutěž je honorována cenou ve výši 10 000 Kč!

 

IMG_8603 kopie.jpg

 

Soutěž o nejzajímavější kazuistiku

V soutěži budou hodnoceny pouze ty kazuistiky, které byly jejich autory do soutěže přihlášeny a programovým výborem budou zařazeny do sekce kazuistik (bude-li ustanovena). Předsedající sekce budou hodnotit jak odbornou úroveň kazuistiky a její dopad na klinickou praxi, tak i vlastní prezentaci, včetně následné diskuze. V případě, že nebude samostatná sekce ustanovena, vybere kazuistiku odborná komise, jejíž zástupci budou přítomni při prezentaci kazuistiky. Vítěz bude zveřejněn na internetových stránkách konference do 5 pracovních dnů po ukončení konference a autoři budou kontaktováni organizačním sekretariátem.

 

Soutěž „To nejlepší z onkologického výzkumu“

V soutěži budou hodnocena pouze ústní sdělení, která zazní v přednáškových blocích „Pokroky v biologii nádorů“. Předsedající sekcí budou hodnotit jak odbornou úroveň sdělení, tak i vlastní prezentaci a následnou diskuzi. Odborná komise vybere vítězné sdělení a jeho název bude zveřejněn na internetových stránkách konference do 5 pracovních dnů po ukončení konference a autoři budou kontaktováni organizačním sekretariátem.

 

Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Odbornou komisí budou hodnoceny všechny vystavené postery, a to ve čtvrtek 12.4.2019 v době polední přestávky. Je žádoucí, aby autoři byli v době hodnocení přítomni u svých posterů. Odborná komise vybere vítězný poster, který patřičně označí. Vyhlášení výsledku soutěže bude zveřejněno i na internetových stránkách konference do tří pracovních dnů po ukončení konference a autoři budou kontaktováni organizačním sekretariátem.

 

Soutěže o nejlepší přednášku mezi účastníky BOD a KNZP

Do soutěže se mohou zapojit všichni účastníci BOD a KNZP, kteří na internetových stránkách konference využijí možnost sestavit si vlastní programu v části "Můj program", kde následně provedou i hodnocení vybraných přednášek. Vítězné přednášky budou zveřejněny na internetových stránkách konference do 5 pracovních dnů po ukončení BOD/KNZP a autoři budou kontaktováni organizačním sekretariátem.

 

BrnOnkoDny-Galavecer-2017-41.jpg

 

 

ODBORNÁ KOMISE PRO HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ BOD A KNZP

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

MUDr.  Tomáš Kazda, Ph.D.

PhDr. Jana Kocourková, MBA

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

 

 

ARCHÍV SOUTĚŽÍ

Přehled vítězných příspěvků z předchozích ročníků BOD a KNZP je k dispozici v archívu v sekci "Předchozí ročníky".