Programový výbor

IMG_2392.jpgProgramový výbor Brněnských onkologických dnů

 

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předseda

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

MUDr. Renata Červená

MUDr. Petr Čoupek

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

prof. MUDr.  David Feltl, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.

MUDr. Andrea Jurečková

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

MUDr. Markéta Palácová

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. 

MUDr. Monika Schneiderová

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

 

IMG_2392.jpgProgramový výbor Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 

PhDr. Jana Koucourková, MBA, předseda

Mgr. Věra Andrášková

Jana Badurová

Ing. Jiří Bártl

Bc. Tatiana Ciprová

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Mgr. Jaromíra Mojžíšová

Bc. Hana Píšová

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.