Pokrok v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu (vzdělávací symposium podporované společností Roche)

Sál J. Švejdy, 14.10.2021, 13:00 - 14:00

Zpět na program

Předsednictvo

  • Jana Prausová, Praha 5
  • Katarína Petráková, Brno
  • Adam Paulík, Hradec Králové
  • Zuzana Bielčiková, Praha 2
  • Jindřich Fínek, Plzeň

Program bloku