Obrazom vedená brachyterapia karcinómu krčka maternice – zásady kontúrovania

Sál J. Šprindricha, 12:15 - 12:30, 12.4.
Blok: Edukační seminář Konturace objemů v radioterapii

Zpět na blok Edukační seminář Konturace objemů v radioterapii

Autoři

  • Margita Pobijaková, Bratislava
    Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava

Abstrakt

Princípom obrazom vedenej brachyterapie je plánovanie pomocou zobrazovacích modalít, čo umožňuje priamu vizualizáciu objemu zvyškového tumoru a objemu kritických orgánov, možnosť posudzovania distribúcie dávky pomocou dávkovo objemového histogramu a optimalizáciu plánov. Zásady kontúrovania vychádzajú z GEC-ESTRO (The Groupe Européen de Curiethérapie and the European SocieTy for Radiotherapy and Oncology) doporučení pre 3D plánovanie brachyterapie gynekologických malignít. Pri dobrej dostupnosti MRI sa odporúča plánovanie každej frakcie brachyterapie pomocou MRI a kontúrovanie do parakoronárnych a paratransverzálnych T2 vážených snímok. Zakresľuje sa GTV (gross tumor volume), HR-CTV (high-risk clinical target volume) a IR-CTV (intermediate risk clinical target volume) a celé objemy kritických orgánov v blízkosti uteru. Pri obmedzenej dostupnosti MRI sa odporúča plánovanie prvej frakcie s MRI a následné frakcie s CT a pomocou fúzie MRI/CT je prenesený objem GTV a HR-CTV do CT obrazu. Pri nedostupnosti MRI sa odporúča plánovanie každej frakcie brachyterapie pomocou CT, klinickým vyšetrením môžeme zvýšiť výpovednú hodnotu CT a zakresľovanie má v tomto prípade svoje špecifiká. Literatúra: [1] Haie-Meder C et al. Radiother Oncol 2005; 74(3): 235–245.
Zpět na blok Edukační seminář Konturace objemů v radioterapii