Jak léčím mHSPC? Panelová diskuse

Sál R. Wernera, 07:30 - 08:30, 15.10.
Blok: Jak léčím mHSPC? (vzdělávací sympozium podporované společností Janssen-Cilag)

Autoři

 • Jiří Navrátil, Brno
  MOÚ
 • Ivo Kocák, Brno
  MOÚ
 • Tomáš Büchler, Praha
  Fakultní Thomayerova nemocnice
 • Jindřich Fínek, Plzeň
  FN Plzeň
 • Luboš Petruželka, Praha
  VFN
 • Jana Katolická, Brno
  FNUSA
 • Renata Soumarová, Praha
  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Hana Študentová, Olomouc
  Fakultní nemocnice Olomouc
 • Miroslav Hodek, Hradec Králové
  FNHK
 • Igor Richter, Liberec
  Nemocnice Liberec