Hypokalcemie u pacienta s bronchogenním karcinomem – kazuistika

Sál J. Švejdy, 11:00 - 11:10, 17.5.
Blok: Interakce v onkologii (Podpořeno nadačním fondem PharmAround)

Zpět na blok Interakce v onkologii (Podpořeno nadačním fondem PharmAround)

Autoři

  • Judita Kudělová, Praha
    Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Bulovce, Praha

Abstrakt

Východiska: Porucha homeostázy kalcemie patří k častým komplikacím u onkologicky nemocných, zejména u pacientů s metastatickým postižením kostí. Nerovnováha kostního metabolizmu pak může vést k hyperkalcemii nebo k méně běžnější hypokalcemii. Stav hypokalcemie je spojován s určitými typy nádorů, které produkují faktory stimulující osteoblasty, s antiresorpční terapií kostních metastáz či s toxickými účinky chemoterapeutické léčby. Další příčiny hypokalcemie zahrnují snížený příjem vápníku, nedostatek vitaminu D, abnormální hladiny hořčíku nebo fosfátu nebo nedostatečné hladiny parathormonu. Do kompletního výčtu příčin se také řadí zdánlivá hypokalcemie při hypoalbuminemii. Popis případu: V edukativní kazuistice bude prezentován 78letý pacient s karcinomem plic, hospitalizován z důvodu celkového zhoršení stavu, hlavně zvracení, dehydratace a dušnost. V laboratorních výsledcích dominovala významná hypokalcemie (1,24 mmol/l, albumin 35,0 g/l) a hypomagnezemie. Chronická medikace pacienta se nijak zásadně nepodílela na existující poruše vnitřního prostředí. Navzdory zahájené substituci intravenózním roztokem obsahujícím kalcium a magnézium, neprobíhala substituční léčba s adekvátní odezvou. Následně bylo doplněno vyšetření o hladinu metabolitu vitaminu D, které prokázalo jeho výrazný deficit. Dle laboratorních výsledků jsme během hospitalizace provedli potřebnou úpravu substituční léčby a navrhli vhodnou variantu k propuštění pacienta do hospicové péče. Závěr: Hypokalcemie je komplikací onkologického onemocnění. Na jejím vzniku se může podílet mnoho faktorů. Při diferenciálně-diagnostické rozvaze je na místě pomýšlet i na nedostatek vitaminu D. Formou kazuistiky bude nastíněn správný management hypokalcemie a možnosti její substituce jak parenterálními, tak perorálními formami.
Zpět na blok Interakce v onkologii (Podpořeno nadačním fondem PharmAround)