Dosažení kompletní remise při terapii 1. linie režimem Vectibix/mFOLFOX6 u generalizovaného karcinomu sigmoidea bez mutace RAS a BRAF

Sál V. Morávka, 12:30 - 12:45, 11.4.
Blok: Pohledy z praxe na zařazení přípravku Vectibix® v léčebném schématu mCRC. Vzdělávací sympozium společnosti Amgen (Hotel Holiday Inn, 12.00 - 13.00)

Zpět na blok Pohledy z praxe na zařazení přípravku Vectibix® v léčebném schématu mCRC. Vzdělávací sympozium společnosti Amgen (Hotel Holiday Inn, 12.00 - 13.00)

Autoři

  • Adam Paulík, Hradec Králové
    FN Královské Vinohrady