Program a sborník abstrakt

Archiv programu e-BOD 2020

Program eBOD ke stažení (PDF)  Sborník abstrakt ke stažení (PDF)

 

Program

Úterý 13. 10. 2020

 

12.45 Úvodní slovo

            prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (MOÚ, Brno)

 

13.00–14.30 Edukační seminář – Moderní imunoterapie solidních nádorů – současný stav a vyhlídky do budoucna

Moderátor: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (MOÚ, Brno)

 

13.00 Imunoterapie – základní metoda v léčbě kožních nádorů

            MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (MOÚ, Brno)

13.15 Postavení imunoterapie v léčebném algoritmu bronchogenního karcinomu

            MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (FN Brno)

13.30 Aktuální možnosti imunoterapie v uroonkologii

            doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (MOÚ, Brno)

14.45 Současná role imunoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku

            prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (FN Hradec Králové)

14.00 Potenciál imunoterapie v léčbě nádorů GIT

            MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D. (MOÚ, Brno)

14.15 Panelová diskuse

 

14.30–14.40 Přestávka

 

14.40–16.10 Edukační seminářPrecizní medicína v onkologii – současný pokrok a výzvy do budoucna

14.40 Precision/Personalized Pediatric Oncology and Immune Therapies: Customize Rather than Randomize – Individualized, patient-centric approach replacing trial-driven drug-centric model for pediatric oncology

            prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (FN Brno)

14.55 Aplikace konceptu precizní medicíny do dětské onkologie – komplexní biologická

charakterizace tumoru pacientů s vysoce rizikovými a refrakterními solidními nádory

            prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (CEITEC, Masarykova univerzita, Brno)

15.10 Precizní medicína v onkologii – minulost, současnost, budoucnost

            MUDr. Peter Grell, Ph.D. (MOÚ, Brno)
15.25 Design klinických studií v éře personalizované medicíny

            MUDr. Jana Halámková, Ph.D., MUDr. Peter Grell, Ph.D. (MOÚ, Brno)

15.40 Precizní medicína a vzácné nádory

            MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol, Praha)

15.55 Panelová diskuse
 

16.10–16.15 Přestávka

 

16.15–17.15 Opdivo® (+ Yervoy®) v terapii solidních nádorů (vzdělávací sympozium podporované společností BMS)


 

16.15 RCC: Kombinovaná imunoterapie – šance na kompletní odpověď a významné prodloužení života

            MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. (FN Hradec Králové)

16.30 Melanom: Komplexní imunoterapeutický přístup

            MUDr. Radmila Lemstrová, Ph.D. (FN Olomouc)

16.45 NSCLC: 5letá data a vlastní klinické zkušenosti

            MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (FN Brno)

17.00 SCCHN: Přínos přípravku OPDIVO® v léčbě rekurentních a metastatických nádorů

            prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (FN Hradec Králové)

 

 

Středa 14. 10. 2020

 

12.00–13.00 ROZLYTREK ▼ Precizní onkologie – nové příležitosti (vzdělávací sympozium podporované společností Roche)

 

12.00 Zahájení a úvodní slovo

            doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA (MOÚ, Brno)
12.10 Diagnostika v precizní onkologii

            doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (1. LF UK a TN, Praha)
12.25 Nový design klinických studií

            doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (MOÚ, Brno)
12.40 Rozlytrek▼(entrectinib): klinický profil

            MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol, Praha)
12.55 Diskuse

 

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

13.00–14.40 Novinky v onkologické léčbě I

Moderátoři: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (MOÚ, Brno)

13.00 Karcinom prsu I, HER 2 pozitivní

            MUDr. Miloš Holánek (MOÚ, Brno)

13.20 Karcinom prsu II, HER 2 negativní

            MUDr. Markéta Palácová (MOÚ, Brno)

13.40 Nádory zažívacího traktu I – systémová léčba karcinomu jícnu a žaludku

            MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (MOÚ, Brno)

13.55 Nádory zažívacího traktu II – systémová léčba nádorů jater, žlučových cest, pankreatu a kolorektálního karcinomu

            doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (MOÚ, Brno)

14.25 Nádory kůže

            MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (MOÚ, Brno)

Panelová diskuse bude následovat po každém příspěvku.

 

14.40–14.55 Přestávka

 

 

14.55–16.20 Novinky v onkologické léčbě II

Moderátoři: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., MUDr. Monika Náležinská (MOÚ)

14.55 Nádory ledviny a nádory prostaty

            doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D., MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D. (MOÚ, Brno

15.25 Nádory plic

            MUDr. Ondřej Bílek (MOÚ, Brno)

15.45 Systémová léčba gynekologických malignit

            MUDr. Mária Zvaríková (MOÚ, Brno)

16.05 Podpůrná péče

            MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D. (MOÚ a FN Brno)

Panelová diskuse bude následovat po každém příspěvku.

 

 

16.30–17. 30 Nová možnost v léčbě maligního melanomu u pacientů s BRAF mutací (vzdělávací sympozium podporované společností Pierre Fabre)

Moderátor: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA (FN Plzeň)

 

16.30 Zahájení sympozia

            prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA (FN Plzeň)

16.40 Praktické výstupy z farmakokinetických a farmakodynamických parametrů BRAFi/MEKi

            doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (MOÚ, Brno)

17.00 Studie COLUMBUS, účinnost a tolerance přípravků Encorafenib a Binimetinib

            prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (FN Olomouc)

17.20 Diskuse, závěr

 

17.30–17.40 Přestávka

 

17.45–18.45 LÉČBA HER2- mBC VE SVĚTLE AKTUÁLNÍCH CÍLENÝCH TERAPIÍ (vzdělávací sympozium podporované společností Pfizer)

 

17.45 Kam posunují léčbu HR+/HER2- mBC inhibitory CDK 4/6 aktuálně publikovaná data?

            prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (MOÚ, Brno)

18.05 Jakou léčbu zvolit u pacientek s HR+/HER2- mBC po selhání CDK 4/6?

            MUDr. Markéta Palácová (MOÚ, Brno)

18.25 PARP inhibitory u pacientů s hereditární mutací BRCA 1/2 – Co znamenají pro kvalitu života?

            prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (VFN, Praha)

 

Čtvrtek 15. 10. 2020

 

13.00–14.30 Edukační seminář – Co víme o onemocnění COVID-19

Moderátor: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (MOÚ, Brno)

 

13.00 Biologie SARS-CoV-2
            RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. (ÚKHT, Praha)

13.20 Diagnostika SARS-CoV-2
            doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (LF UP a FN Olomouc)

13.40 Průběh onemocnění COVID-19 a možné pozdní následky
            prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha)
14.00 Léčba závažných případů onemocnění COVID-19
            doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (1. LF UK a VFN, Praha)

14.30–14.40 Přestávka

 

14.40–16.30 Edukační seminář – Intenference COVID-19 s onkologickou léčbou

Moderátor: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (MOÚ, Brno)

 

14.40 Účinná protiepidemická opatření v prevenci přenosu COVID-19 v nemocničním prostředí

            MUDr. Renata Ciupek (KHS JM, Brno)

15.00 Předoperační a pooperační péče u pacienta s COVID-19

            MUDr. Martin Helán, Ph.D. (FNUSA, ICRC, Brno)

15.15 Interference COVID-19 s radioterapií

            MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (MOÚ, Brno)
15.30 Interference COVID-19 se systémovou protinádorovou léčbou

            doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (1. LF UK a TN, Praha)
15.50 Možnosti poskytování paliativní a symptomatické péče
u onkologických pacientů v době pandemie COVID-19

            MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ, Brno)

16.00 Panelová diskuse

 

 

16.30–17.30 Efektivní management léčby pacientů ve 3. linii mCRC a mGC – jak vypadá realita? (vzdělávací sympozium podporované společností Servier)

Moderátor: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (MOÚ, Brno)

 

16.30 Úvodní slovo

            doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (MOÚ, Brno)

16.35 Zaostřeno na pacienty – kde se protíná maximální benefit a naše očekávání?

            MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (MOÚ, Brno)

16.50 Dlouhodobá stabilizace onemocnění ve 3. linii mCRC – klinická zkušenost

            MUDr. Lenka Ostřížková (FN Brno)

17.05 Má TRI/TIP potenciál posunout léčbu metastatického karcinomu žaludku?

            MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (MOÚ, Brno)

17.20 Diskuse

 Odkaz pro sledování živého přenosu každý účastník obdrží e-mailem před začátkem konference, bude také s dostatečným předstihem uveřejněn na těchto stránkách.
K přihlášení do portálu bude nutné zadat přihlašovací kód, který účastník nalezne v e-mailu a také v registračním systému.