Poplatky

Aktuálně je možné se registrovat již pouze k online účasti. Ceny se liší na základě kategorie, do níž účastník spadá.

Platba za prezenční účast musí být připsána nejpozději 24. 9. 2021.
 

*Upozorňujeme, že registrace na místě nebude možná.

 

Online účast

Kategorie

 Výše poplatku za online účast v Kč

Lékař

900,-

Lékař ve speciální. přípravě

700,-

Praktický lékař (pouze středa)

300,-

Nelékařský zdravotník

300,-

Laboratorní pracovník

300,-

Pracovník ve výzkumu

600,-

Farmaceut

600,-

Ostatní odborní pracovníci

900,-

Student

300,-

Novinář

300,-

Hosté

  • Při registraci v této kategorii bude vyžadován kód,
    který získáte od pracovníků organizačního sekretariátu
    (bod@mou.cz, 543 134 102) 

zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenční účast

Den

Výše poplatku v KčSlavnostní večeře s vyhlášením

Středa

200,-

Čtvrtek

200,-300,-

Pátek

200,-


* Poplatek za prezenční účast v rámci daného dne zahrnuje také stravu. K uhrazení poplatku za prezenční účast budete vyzváni.