Poplatky

I. REGISTRAČNÍ POPLATKY

 

 Cena v Kč při registraci:
KategorieDo 22.3.2019Na místě   
  Lékař1 3001 800
  Lékař ve specializační přípravě / mladý onkolog*   550800
  Farmaceut550800
  Nelékařský zdravotnický pracovník   550800
  Pracovník ve výzkumu (VŠ i SŠ pozice)   550800
  Laboratorní diagnostika v onkologii # # 250300
  Praktický lékař **      zdarma250
  Student SŠ a VŠ ***  zdarma100
  Vystavovatel   zdarmazdarma
  Vyzvaný přednášející (! - viz vysvětlení níže)zdarmazdarma
  Novinář ***   zdarmazdarma
  Pacient s onkologickým onemocněnímzdarmazdarma
  Hosté (! - viz vysvětlení níže)zdarmazdarma
  Ostatní #1 3001 800
  Vstup pouze na středeční den / PharmAround(§)zdarmazdarma
  Vstup pouze na středeční den /GlioMeeting(§)zdarmazdarma

                                 

 

II. OSTATNÍ POPLATKY

 

 Cena v Kč při registraci:
PoplatekDo 22.3.2019  Na místě (°) 
 Stravné  
Středa 10.4.2019 (večerní občerstvení-studená večeře)  7080
Čtvrtek 11.4.2019 (oběd)  140160
Pátek 12.4.2019 (oběd)  140160
 Společenský večer - Městské divadlo Brno (11.4.2019)650800

                      

Vysvětlivky k poplatkům

            * platí pro lékaře bez atestace a max. do věku 35 let
            ** vstup omezen pouze na sekci „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“
            *** při vstupu na kongres bude vyžadován průkaz
            # registrace je pro účastníky, které nelze zařadit  do výše uvedených kategorií, součástí   registračního poplatku je pouze program a  kongresová taška
           (°) na místě lze objednat pouze do vyčerpání rezervy!

            (!) při registraci v této kategorii bude vyžadován kód, který získáte od pracovníků
                     organizačního sekretariátu (bod@mou.cz, tel. 54313 4231, 54313 2450)           

          (§) Registrace na BOD zahrnuje vstupy na všechny akce pořádané ve dnech
             10.4. - 12.4.2019. V případě, že účastník se chce zúčastnit pouze středečního programu
            
"Glio Meeting" nebo "PharmAround", může se zaregistrovat pouze na tyto akce zdarma.
             Tato registrace je bez nároku na kongresové materiály a vstup na kongres v další dny.

                   

Laboratorní diagnostika v onkologii  #  #

Registrace umožňuje vstup 11. a 12.4 na „Laboratorní diagnostiku v onkologii“, součástí registračního poplatku je pouze program a sborník, nikoliv kongresová taška, strava apod. (strava lze objednat dle platného ceníku zaškrtnutím políčka).V případě, že chcete navštívit i jiné přednášky v rámci konference BOD, je nutná registrace dle platného ceníku, tz. zaškrtnout typ registrace např. lékař,  NLZP, ...nikoli  Laboratorní diagnostika. Upozorňujeme, že požadavky na stravu musíte zvolit při registraci, není v ceně!!!


Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit na bankovní účet kongresu nejpozději do 22. března 2019! Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést do uvedeného data, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě při registraci!


Zrušení účasti

Zrušení již zaplacené registrace a s ní souvisejících dalších poplatků (stravné, společenský večer), nahlaste na e.mail bod@mou.cz. Z hlediska poplatků, bude při zrušení registrace do 22.3.2019 účtován storno poplatek 50 % z registrace a stravného, částka za společenský večer se vrací celá. Po uvedeném termínu je storno poplatek 100 % částky z registrace a dalších poplatků (tj. včetně stravného a společenského večera).


Registrační poplatek zahrnuje:
Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku s programem a Sborníkem.

Účastníci registrovaní v kategoriích "Praktičtí lékaři", "Hosté" a bezplatné  "Vystavovatelské" registrace obdrží pouze tištěný program.

Účastníci registrovaní pouze pro konference "Laboratorní diagnostika v onkologii" , "Glio Meeting" a PharmAround obdrží jen tištěný program a sborník, nikoli kongresovou tašku nebo jiné materiály.

Účastníci v  kategorii "Ostatní" obdrží pouze program a kongresovou tašku.

Účastníci registrovaní jako „Pacienti“ nebo „Studenti SŠ a VŠ“ nárok na tištěné materiály a kongresovou tašku nemají.


Číslo účtu u ČNB: 40002-87535621/0710

Specifický symbol 001792 (registrační poplatky a vše ostatní mimo dary)

Specifický symbol 001913 (dary)


Podklady pro platby ze zahraničí:

Číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN:  CZ3007100400020087535621

SWIFT / BIC kód:  CNBACZPP                         

Název a adresa banky:  

Česká národní banka, pobočka Brno

Rooseveltova 18, 601 10 Brno