Organizační výbor a sekretariát

Organizační výbor

 

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., předseda

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

PhDr. Zuzana Joukalová

PhDr. Jana Kocourková, MBA

doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

 

Organizační sekretariát

 

OrgSekret.jpg

 

Eva Čechmanová

- organizace akce, kontakt se sponzory a vystavovateli

Tel.: 543 132 450, fax: 543 132 455, e.mail: bod@mou.cz

 

Radka Babáková

- organizace akce, odborný program, kontakt s registrovanými účastníky

Tel.: 543 134 231, e.mail: bod@mou.cz

 

Mgr. Jana Lounová

- tisková příprava programu

Tel.: 543 136 917, e.mail: jana.lounova@mou.cz

 

Hana Hrušatová

- fakturace

Tel.: 543134245, e.mail: bod@mou.cz

 

Mgr. Veronika Hrabalová

- příprava Sborníku -Abstrakt

 Tel. 533 337 308, Ambit Media  veronika.hrabalova@ambitmedia.cz 

 

Kontaktní adresa:

MOU sekretariat.jpg

Masarykův onkologický ústav                              

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

www.mou.cz

 

Číslo účtu u ČNB: 40002-87535621/0710

Specifický symbol 001792 (registrační poplatky a vše ostatní mimo dary)

Specifický symbol 001913 (dary)

 

Podklady pro platby ze zahraničí:

Číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN:  CZ3007100400020087535621

SWIFT/BIC kód:    CNBACZPP                       

Název a adresa banky:  

Česká národní banka 

pobočka Brno 

Rooseveltova 18

601 10 Brno

                        

Bank transfer costs: If paying by bank transfer you must ensure that the full amount of the invoice is transferred to Masaryk Memorial Cancer Institute. Any bank fees MUST BE at customer's expense as any under-payment of the invoice will have to be paid up.

Náklady spojené s bankovním transferem

Při placení bankovním transferem se musíte ujistit, že celá fakturovaná suma bude převedena na MOÚ. Jakékoliv bankovní poplatky musí být na náklady zákazníka / klienta, každý nedoplatek faktury bude muset být doplacen.