Informace pro lékaře - ČLK

http://www.vzdelavanilekaru.cz.

Důležité upozornění pro lékaře

V září 2020 došlo ke spuštění Vzdělávacího portálu České lékařské komory, který lékařům přinese možnost plné administrace kreditů.  www.vzdelavanilekaru.cz

Z daného důvodu je nutné vyplnit v prvním kroku registrace (kontaktní údaje) kolonku EVIDENČNÍ číslo lékaře dle ČLK.

V případě, že dané číslo nebude z vaší strany vyplněno, organizátor konference není kompetentní k nahlášení vašich kreditů na ČLK. Tato povinnost přechází na účastníka.