Informace pro firmy

Vážení obchodní přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 16. až 18. května 2018 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

 

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Udržují si stálou přízeň účastníků. Na loňskou akci bylo zaregistrováno celkem 2283 osob a zúčastnilo se 2025 účastníků.  Prezentováno bylo 406 příspěvků. Toho by nebylo možné dosáhnout bez laskavé pomoci vás, našich obchodních partnerů! Bude pro nás velkou ctí, přijmete-li naše pozvání k účasti i letošním roce!

 

Máte-li zájem podpořit organizaci celé akce nebo se účastnit jejího doprovodného programu, prosím, kontaktujte co nejdříve sekretariát konference (paní Čechmanová, tel. 543132450, bod@mou.cz). Většina objednávek musí být provedena do začátku března 2018!

 

 

Děkujeme ! 

 

 

Možnosti firemní účasti

• sponzorství BOD (generální sponzor, hlavní sponzor, sponzor, partner) 

• pronájem výstavních kójí (6, 9, 12 m2) nebo čisté výstavní plochy

• organizace firemních a vzdělávacích sympózií

• organizace firemních workshopů, „advisory boards“ a „investigátorských meetingů“

• inzerce v tištěném programu, ve sborníku a v Konferenčních novinách

• distribuce propagačních materiálů

• finanční podpora soutěží

• další, individuálně domluvené možnosti spolupráce (např. trvalé i dočasné bannery s firemními logy v přednáškových sálech, natáčení a propagace webcastů a další)

• upoutávky, inzerce a videoinzerce v aplikaci pro mobilní telefony a tablety

 

Podrobnou nabídku služeb, které jsou vám v průběhu BOD k dispozici, vám rádi zašleme!