Informace pro firmy

Vážení obchodní přátelé,

 

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XLIII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 10. až 12. dubna 2019 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

 

Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Udržují si stálou přízeň účastníků. V loňském roce konference navštívilo 1872 účastníků a prezentováno bylo 364 příspěvků, z toho 270 formou ústních sdělení. Toho by nebylo možné dosáhnout bez laskavé pomoci vás, našich obchodních partnerů! Bude pro nás velkou ctí, přijmete-li naše pozvání k účasti i v letošním roce!

 

Máte-li zájem podpořit organizaci celé akce nebo se účastnit jejího doprovodného programu, prosím, kontaktujte co nejdříve PharmDr. Šárku Kozákovou, MBA, předsedkyni organizačního výboru BOD (bod@mou.cz, tel. 543132450, 4321). Většina objednávek musí být provedena do února 2019!

 

 

Děkujeme ! 

 

 

Možnosti firemní účasti

• sponzorství BOD (generální sponzor, hlavní sponzor, sponzor, partner)
• pronájem výstavních kójí (6, 9, 12 m2) nebo čisté výstavní plochy
• organizace firemních a vzdělávacích sympózií
• organizace firemních workshopů, „advisory boards“ a „investigátorských meetingů“
• inzerce v tištěném programu a ve sborníku
• distribuce propagačních materiálů
• finanční podpora soutěží
• další, individuálně domluvené možnosti spolupráce (např. trvalé i dočasné bannery s firemními  
   logy v přednáškových sálech, natáčení a propagace webcastů a další)
• upoutávky, inzerce a videoinzerce v aplikaci pro mobilní telefony a tablety
 

Podrobnou nabídku služeb, které jsou vám v průběhu BOD k dispozici, vám rádi zašleme!