Informace pro autory přijatých přednášek a posterů

POKYNY PRO ÚSTNÍ SDĚLENÍ

Přednášející si dovolujeme upozornit, že jejich ústní sdělení nesmí překročit vymezený čas. Obecně se jedná o 10 minut, pokud nebylo v programu vymezeno jinak (např. u vyzvaných přednášek). Předsedající v sekcích jsou povinni ukončit přednášku po vyčerpání časového limitu.

Vaše PowerPointové prezentace je nutné odevzdat technické obsluze ve „Slide room“ nejpozději 30 minut před začátkem bloku, ve kterém je přednáška zařazena. Přednášející v prvních čtvrtečních či pátečních blocích mohou prezentaci zaslat na adresu rhsound@volny.cz. Není možné odevzdávat prezentace technikovi přímo v sále. Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout. Ve „Slide room“ je možné prezentaci také upravit. Slide room je umístěn v 1. patře pavilonu E v místnosti naproti sálu L. Bakešové.

 

Od 1.4.2019 můžete posílat své příspěvky na email rhsound@volny.cz. Do předmětu zprávy prosím napište BOD 2019 a do textu název bloku a den ve kterém bude prezentace umístěna.


 

POKYNY PRO AUTORY POSTERŮ

Maximální rozměry posteru mohou být: výška 84 cm a šířka 120 cm (tj. naležato). Postery lékařů, výzkumníků a nelékařských zdravotnických pracovníků budou umístěny v Posterovém sále, který bude umístěn v koridoru před vstupem do sálů J. Bakeše, J. Šprindricha a R. Wernera, I. patro pavilonu „E“ vpravo. Posterové tabule budou opatřeny číslem odkazující na číslo Vašeho posteru v tištěném programu konference. Dále budou vybaveny připínáčky k upevnění posteru.

Všechny postery by měly být vystaveny od 9.00 hod. 11.4. (čtvrtek) do 14.00 hod. 12.4.2019 (pátek). Diskuse k vystaveným posterům bude probíhat dne 11.4.2019 v době od 12.00 do 13.00. V této době proběhne i hodnocení posterů odbornou komisí, která vybere nejlepší posterové sdělení, jenž je honorováno cenou 10 000 Kč. Je žádoucí, aby autoři byli v době hodnocení přítomni u svých posterů. Vyhlášení výsledku soutěže bude zveřejněno i na internetových stránkách konference do tří pracovních dnů po ukončení konference a autoři budou kontaktováni organizačním sekretariátem.

 

Posterová sdělení:

Rozměr panelu pro poster: š. 156 cm, v. 86 cm

Doporučený rozměr posteru: š. 120 cm, v. 84 cm