Partner

Informace o zpracování evidenčního čísla lékaře dle ČLK

Vážení členové České lékařské komory (dále jen „ČLK“),

dovolujeme si Vás informovat, že tato odborná vzdělávací akce pořádaná Masarykovým onkologickým ústavem je akreditována ČLK v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů. 

Pro zajištění správné funkce automatického připisování kreditů lékařům prostřednictvím připravovaného Vzdělávacího portálu po nás ČLK požaduje nahrávání prezenční listiny absolventů této akreditované vzdělávací akce do tohoto portálu. Tato prezenční listina bude obsahovat pouze evidenční číslo lékařů, viz seznam registrovaných lékařů ČLK (dále jen „ČLK ID“), kteří naši vzdělávací akci absolvovali, a počet kreditů. V rámci Vaší registrace na naši akci proto od Vás od nynějška požadujeme i uvedení Vašeho ČLK ID, a to z důvodu přičítání kreditů na Váš osobní účet ve Vzdělávacím portálu ČLK.

Poskytnutí Vašeho ČLK ID nám je dobrovolné, bez jeho poskytnutí Vás však nebudeme moci uvést v prezenční listině, kterou budeme zasílat prostřednictvím Vzdělávacího portálu ČLK, a nebude tak možné z naší strany zajistit automatické přičtení kreditů na Váš osobní účet. 

Informace o zpracování ČLK ID Masarykovým onkologickým ústavem

Uvedením ČLK ID v registračním formuláři berete na vědomí, že Masarykův onkologický ústav (IČO: 00209805), dále jen „MOÚ“, bude jako správce osobních údajů zpracovávat tento údaj za účelem zajištění automatického přičítání kreditů na Váš osobní účet ve Vzdělávacím portálu ČLK prostřednictvím zaslané prezenční listiny z akreditované akce ČLK.  Právním základem zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů oprávněný zájem správce (interní administrativní potřeby včetně tvorby a vedení evidencí; zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby a ochrany práv MOÚ). Poskytnutí tohoto údaje je dobrovolné, bez jeho poskytnutí ale není MOÚ schopný zajistit automatické přičítání kreditů ve vzdělávacím systému ČLK. 

Poskytnutím ČLK ID v registračním formuláři má MOÚ za to, že nemáte výhrady k jejich zpracování k uvedeným účelům a z uvedených právních důvodů. 

Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů a o Vašich právech, které souvisejí se zpracováním osobních údajů, naleznete na webové stránce MOÚ v záložce MOÚ v části Ochrana osobních údajů.