Certifikáty o účasti

Certifikát České lékařské komory („lékařský certifikát“)

  • Lékaři

    • Certifikát ČLK bude vydán všem lékařům účastnících se odborného programu BOD. Účast na konferenci je ohodnocena 18 kredity. Certifikát o účasti na konferenci najdete ke stažení po přihlášení do svého účtu.

 

  • Praktičtí lékař

    • Certifikát pro praktické lékaře bude vydán praktickým lékařům účastnícím se odborného programu BOD. Účast na konferenci je ohodnocena 6 kredity. Certifikát o účasti na konferenci najdete ke stažení po přihlášení do svého účtu.

 

Certifikát pro NLZP

  • Na základě novely zákona 96/2014 Sb. nebude již vydán certifikát s kreditními body pro účastníky NLZP. Registrovaným účastníkům v této sekci bude vydán doklad „POTVRZENÍ O ÚČASTI NA BOD 2021“, který najdete ke stažení po přihlášení do svého účtu.

  • Pro profese: všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, klinický psycholog, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odb. pracovník v lab. metodách a v přípravě léč. přípravků, biomedicínský inženýr.