Certifikáty o účasti

Certifikát České lékařské komory („lékařský certifikát“)

  • Certifikát ČLK bude vydán všem lékařům účastnících se odborného programu BOD. Výdej certifikátu bude probíhat v samoobslužném kiosku v prostorách registrace vždy na konci příslušného dne odborného programu. Maximálně 18 kreditů.
  • Certifikát pro praktické lékaře - za absolvování středečního programu v sále V. Morávka bude na konci příslušného programu vydán registrovaným v kategorii „Praktický lékař“ certifikát na 6 kreditů.

 

Certifikát pro NLZP

  • Na základě novely zákona 96/2014 Sb. nebude již vydán certifikát s kreditními body pro účastníky NLZP. Registrovaným účastníkům v této sekci bude vydán doklad „CERTIFIKÁT/POTVRZENÍ O ÚČASTI NA BOD 2019“, který si vyzvednou v místě registrace u samotisku po načtením přiděleného kódu.

    Pro profese: všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, klinický psycholog, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odb. pracovník v lab. metodách a v přípravě léč. přípravků, biomedicínský inženýr.

 

Upozorňujeme:

Výdej certifikátů pro všechny účastníky BOD  bude probíhat v samoobslužném kiosku v prostorách registrace, a to vždy dle stanoveného časového harmonogramu ! 

Po skončení sjezdu NEBUDOU CERTIFIKÁTY ZASÍLÁNY POŠTOU, vyzvedněte si je na akci!