Bankovní spojení

IMG_2392.jpgTuzemské platby:

 • číslo účtu u ČNB: 40002-87535621/0710

 • specifický symbol 008792 (registrační poplatky a vše ostatní mimo dary)

 • specifický symbol 008913 (dary)
   

IMG_2392.jpgZahraniční platby:

 • číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN (account number IBAN): CZ3007100400020087535621

 • SWIFT/BIC kód (SWIFT/BIC code): CNBACZPP
                   

IMG_2392.jpgNázev a adresa banky:

 • Česká národní banka
 • pobočka Brno
 • Rooseveltova 18
 • 601 10 Brno
   
Náklady spojené s bankovním transferem

Při placení bankovním transferem se musíte ujistit, že celá fakturovaná suma bude převedena na MOÚ. Jakékoliv bankovní poplatky musí být na náklady zákazníka / klienta, každý nedoplatek faktury bude muset být doplacen.
 
Cost associated with transfer costs

Bank transfer costs: If paying by bank transfer you must ensure that the full amount of the invoice is transferred to Masaryk Memorial Cancer Institute. Any bank fees MUST BE at customer's expense as any under-payment of the invoice will have to be paid up.