Aktivní a pasivní účast

IMG_2392.jpg Registrovat se můžete zde


Současná epidemiologická situace organizátorům hromadných akcí značně komplikuje práci a vzhledem k nestálosti situace a nutnosti náhlých změn na ně klade vysoké nároky. Z toho důvodu si Vás již nyní dovolujeme požádat o pochopení, trpělivost a spolupráci při registraci, která letos bude složitější.
 

IMG_2392.jpgAktivní vs. pasivní účast

Letošní ročník nabídne vzhledem k současným, a pravděpodobně i termínu konference, očekávaným restrikcím menší kapacitu pro prezenční účast. Avšak i přes ztíženou epidemiologickou situaci usilujeme o to, abychom mohli BOD uspořádat v prezenční formě pro co nejvyšší počet účastníků. Prezenční místa potřebujeme zaručit vyzvaným a aktivním přednášejícím, právě proto bude letošní registrace probíhat v několika vlnách.
 

IMG_2392.jpgAktivní účast pro vyzvané řečníky a aktivní přednášející

Registrace k aktivní účasti pro vyzvané řečníky a aktivní přednášející bude otevřená do 15. 7. 2021. Do registračního systému můžete vložit své ústní sdělení nebo poster, a to následujícím způsobem:
 

Do registračního systému nahrajete abstrakt svého sdělení. Při registraci k aktivní účasti se můžete zároveň předregistrovat k prezenční účasti na místě. Při registraci budete vyzváni k zadání dnů, v nichž předpokládáte svoji účast. Předregistrujte se, prosím, pouze na dny, kdy počítáte se svojí účastí. Tato nová forma registrace vznikla z důvodu, abychom mohli nabídnout fyzickou účast co největšímu počtu účastníků i přes ztížené podmínky.
 

V případě, že na konferenci budete vystupovat jako vyzvaný přednášející, zadejte, prosím, při registraci speciální registrační kód, který Vám byl zaslán organizátorem patřičného bloku (vyzvaní přednášející mají vstup i stravu zdarma). V letošním roce aktivní účast velmi doporučujeme, neboť všichni aktivní účastníci s ústním sdělením budou mít garantovanou možnost prezenční účasti.
 

Posterová sekce bude v tomto ročníku pouze online. Pasivním účastníkům bohužel účast na místě garantovat nemůžeme. Avšak celý odborný program a posterová sekce, budou plně dostupné prostřednictvím online přenosu.

 

IMG_2392.jpgPasivní účast

Již nyní se můžete registrovat k pasivní účasti, zatím však pouze pro distanční připojení. S ohledem na omezený počet míst a obtížně předvídatelnou epidemiologickou situaci bude předregistrace k prezenční účasti bude otevřena 21. června 2021. Dovolujeme si však upozornit, že kromě aktivních přednášejících, kteří včas zaregistrují svůj příspěvek, nemůžeme nikomu prezenční účast garantovat. Informace k předregistraci budou včas uveřejněny na těchto webových stránkách.

 

IMG_2392.jpgPoplatky

Aktuálně je možné si zaplatit online účast. Ceny se liší na základě kategorie, do níž účastník spadá.

 

Kategorie

 Výše poplatku v Kč

Lékař

900,-

Lékař ve speciální. přípravě

700,-

Praktický lékař (pouze středa)

300,-

Nelékařský zdravotník

300,-

Laboratorní pracovník

300,-

Pracovník ve výzkumu

600,-

Farmaceut

600,-

Ostatní odborní pracovníci

900,-

Student

300,-

Novinář

300,-

Hosté

  • Při registraci v této kategorii bude vyžadován kód, který získáte od pracovníků organizačního sekretariátu (bod@mou.cz, 543 134 102) 

zdarma