Přihlaste se do existujícího účtu.

Pokud již máte účet do systému, zde se můžete přihlásit.


Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Níže uvedené informace slouží k zajištění plné informovanosti registrovaných účastníků Brněnských onkologických dnů/Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, osob zajišťujících registraci účasti jiných účastníků a fyzických osob zajišťujících úhradu registračních poplatků, o zpracování osobních údajů Masarykovým onkologickým ústavem (dále jen "MOÚ"), jakožto správcem osobních údajů, za účelem: zajištění agendy vzdělávání lékařských a nelékářských zdravotnických pracovníků. Zobrazit celé znění

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že v průběhu akce mohou být pořizovány fotografické (situační záběry) nebo jiné audiovizuální záznamy zachycující Vaši podobu, a to z důvodu prezentace a propagace vzdělávací činnosti Masarykova onkologického ústavu. Tyto záznamy mohou být za těmito účely zveřejněny obvyklým způsobem, zejména na webových stránkách www.onkologickedny.cz, příp. webových stránkách Masarykova onkologického ústavu www.mou.cz nebo na webových stránkách umožňujících předávání informací odborné veřejnosti. O bližších pravidlech pořizování a používání těchto záznamů Vás budeme informovat před vstupem do příslušných prostor v souladu s ustanoveními § 84 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Chcete zaregistrovat svou účast? Vytvořte si účet zadáním údajů níže.

Pokud ještě nemáte účet do systému, zde si ho můžete vytvořit a poté pokračovat na registraci účasti.

@
@

* hvězdičkou označená pole jsou povinná

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Níže uvedené informace slouží k zajištění plné informovanosti registrovaných účastníků Brněnských onkologických dnů/Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, osob zajišťujících registraci účasti jiných účastníků a fyzických osob zajišťujících úhradu registračních poplatků, o zpracování osobních údajů Masarykovým onkologickým ústavem (dále jen "MOÚ"), jakožto správcem osobních údajů, za účelem: zajištění agendy vzdělávání lékařských a nelékářských zdravotnických pracovníků. Zobrazit celé znění

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že v průběhu akce mohou být pořizovány fotografické (situační záběry) nebo jiné audiovizuální záznamy zachycující Vaši podobu, a to z důvodu prezentace a propagace vzdělávací činnosti Masarykova onkologického ústavu. Tyto záznamy mohou být za těmito účely zveřejněny obvyklým způsobem, zejména na webových stránkách www.onkologickedny.cz, příp. webových stránkách Masarykova onkologického ústavu www.mou.cz nebo na webových stránkách umožňujících předávání informací odborné veřejnosti. O bližších pravidlech pořizování a používání těchto záznamů Vás budeme informovat před vstupem do příslušných prostor v souladu s ustanoveními § 84 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.